تازه‌ترین خبرها
محور

محور: انتقادها از کمیسیون مستقل انتخابات

نهادهای ناظر بر روند انتخابات و نیز شماری از احزاب سیاسی انتخابات مجلس نماینده گان را بدترین انتخابات در تاریخ کشور میدانند.

این نهاد ها و احزاب سیاسی بر اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزند و رفتن به انتخابات ریاست جمهوری را بی آوردن اصلاحات بنیادی فاجعه بار میدانند.

در هیمن حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کسانیکه این کمیسیون را به فساد متهم می سازند باید اسناد ارائه کنند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با  ضیاء رفعت، عضو پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و عباس نویان، فعال سیاسی بحث کرده است.

محور

محور: انتقادها از کمیسیون مستقل انتخابات

نهادهای ناظر بر روند انتخابات و نیز شماری از احزاب سیاسی انتخابات مجلس نماینده گان را بدترین انتخابات در تاریخ کشور میدانند.

این نهاد ها و احزاب سیاسی بر اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزند و رفتن به انتخابات ریاست جمهوری را بی آوردن اصلاحات بنیادی فاجعه بار میدانند.

در هیمن حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کسانیکه این کمیسیون را به فساد متهم می سازند باید اسناد ارائه کنند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با  ضیاء رفعت، عضو پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و عباس نویان، فعال سیاسی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews