تازه‌ترین خبرها
محور

محور: خشونت یک مرد در برابر زنش

یک مرد به روی زنش تیزاب پاشیده است. این زن که اکنون در شفاخانه استقلال کابل بستری است می‌گوید که بارها شوهرش در برابر او خشونت کرده است اما سر انجام جمعه گذشته در برابر کودکانش بر رویش تیزاب پاشید.

این زن زمانی که ده ساله بود ازسوی پدرش به پسر کاکای پدرش که مرد سی ساله بود به شوهر داده شد.

روی این زن یک سره آسیب دیده است و بینایی یکی از چشم‌هایش را نیز از دست داده است. 

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    قدریه یزان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر 

•    حمیرا ثاقب، رییس خبرگزاری زنان افغان

•    عبدالرحمن، پدر زهره

محور

محور: خشونت یک مرد در برابر زنش

یک مرد به روی زنش تیزاب پاشیده است. این زن که اکنون در شفاخانه استقلال کابل بستری است می‌گوید که بارها شوهرش در برابر او خشونت کرده است اما سر انجام جمعه گذشته در برابر کودکانش بر رویش تیزاب پاشید.

این زن زمانی که ده ساله بود ازسوی پدرش به پسر کاکای پدرش که مرد سی ساله بود به شوهر داده شد.

روی این زن یک سره آسیب دیده است و بینایی یکی از چشم‌هایش را نیز از دست داده است. 

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    قدریه یزان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر 

•    حمیرا ثاقب، رییس خبرگزاری زنان افغان

•    عبدالرحمن، پدر زهره

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews