تازه‌ترین خبرها
محور

محور: راه یافتن نرم افزار یوگا دریک رقابت جهانی

فخریه ممتاز بانویی که نخستین باشگاه یوگاه را در کابل گشوده است، اکنون می گوید که طراحی اش برای ساخت یک نرم افزار یوگا، در یک رقابت جهانی به دور نیمه نهایی راه یافته است.

این بانو می گوید که با استفاده ازاین نرم افزار بانوان در هرکجایی از کشور می توانند یوگا آموزش ببینند.

اکنون طرح این نرم افزارش، در میان هشتاد طرحی جا گرفته است که از میان پنج صد طرح از سراسر جهان به رقابت گذاشته شده اند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با فخریه ابراهیمی ممتاز،  مسوول مرکز رفاهی بانوان ممتاز بحث کرده است. 

محور

محور: راه یافتن نرم افزار یوگا دریک رقابت جهانی

فخریه ممتاز بانویی که نخستین باشگاه یوگاه را در کابل گشوده است، اکنون می گوید که طراحی اش برای ساخت یک نرم افزار یوگا، در یک رقابت جهانی به دور نیمه نهایی راه یافته است.

این بانو می گوید که با استفاده ازاین نرم افزار بانوان در هرکجایی از کشور می توانند یوگا آموزش ببینند.

اکنون طرح این نرم افزارش، در میان هشتاد طرحی جا گرفته است که از میان پنج صد طرح از سراسر جهان به رقابت گذاشته شده اند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با فخریه ابراهیمی ممتاز،  مسوول مرکز رفاهی بانوان ممتاز بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews