تازه‌ترین خبرها
محور

محور: روز جهانی رادیو

دیروز، روز جهانی رادیو بود. رادیو در افغانستان هنوزهم فراگیرترین رسانه اطلاع‌رسانی به مردم شناخته می‌شود.
 
باوجود به‌میان‌آمدن رسانه‌های پیشرفته‌تر، مردمان جهان برای دریافت اطلاعات هنوزهم رادیو می‌شنوند.
 
در این گزارش، با شماری از شنونده‌گان و دل‌بسته‌گان برنامه‌هایی رادیویی در کشور، گفت‎وگو شده‌است. 
 
در این برنامه گرداننده مریم سما، با فقیرمحمد میوند، آگاه مسایل رسانه‌یی در کشور‌های پس‌از جنگ، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است.

محور

محور: روز جهانی رادیو

دیروز، روز جهانی رادیو بود. رادیو در افغانستان هنوزهم فراگیرترین رسانه اطلاع‌رسانی به مردم شناخته می‌شود.
 
باوجود به‌میان‌آمدن رسانه‌های پیشرفته‌تر، مردمان جهان برای دریافت اطلاعات هنوزهم رادیو می‌شنوند.
 
در این گزارش، با شماری از شنونده‌گان و دل‌بسته‌گان برنامه‌هایی رادیویی در کشور، گفت‎وگو شده‌است. 
 
در این برنامه گرداننده مریم سما، با فقیرمحمد میوند، آگاه مسایل رسانه‌یی در کشور‌های پس‌از جنگ، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews