تازه‌ترین خبرها
محور

محور: صد روز تا پایان عمر حکومت وحدت ملی

شماری از جریان های سیاسی و حقوق دانان میگویند که عمر حکومت وحدت ملی بربنیاد قانون اساسی کشور در ماه جوزای سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی به پایان میرسد و اکنون حکومت در صد روز باقی مانده است و برای انتقال سیاسی قدرت از راه انتخابات باید آماده گی‌های لازم را بگیرد.

اما حکومت بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی تاکید می ورزد.   

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با هارون معترف، رییس جنبش گذار بحث کرده است. 

محور

محور: صد روز تا پایان عمر حکومت وحدت ملی

شماری از جریان های سیاسی و حقوق دانان میگویند که عمر حکومت وحدت ملی بربنیاد قانون اساسی کشور در ماه جوزای سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی به پایان میرسد و اکنون حکومت در صد روز باقی مانده است و برای انتقال سیاسی قدرت از راه انتخابات باید آماده گی‌های لازم را بگیرد.

اما حکومت بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی تاکید می ورزد.   

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با هارون معترف، رییس جنبش گذار بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews