تازه‌ترین خبرها
محور

محور: واکنش‌ها دربرابر خواست‌ احزاب برای بازنگری پیمان امنیتی

خواست روزگذشتۀ شماری از چهره‌های اثرگذار سیاسی و جهادی برای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا، با واکنش‌های گوناگون روبه رو شده است.

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

خالد پشتون، عضو مجلس نماینده‌گان

انتظار خادم، آگاه روابط بین الملل

محور

محور: واکنش‌ها دربرابر خواست‌ احزاب برای بازنگری پیمان امنیتی

خواست روزگذشتۀ شماری از چهره‌های اثرگذار سیاسی و جهادی برای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا، با واکنش‌های گوناگون روبه رو شده است.

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

خالد پشتون، عضو مجلس نماینده‌گان

انتظار خادم، آگاه روابط بین الملل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews