تازه‌ترین خبرها
محور

محور: گروۀ موسیقی صلصال

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند در مورد گروه موسیقی صلصال، نخستین گروه دختران موسیقی محلی و سنتی در ولایت بامیان با اعضای این گروه بحث کرده است.

مهمانان:

ناصر سروش، سرتیم گروه موسیقی صلصال
هما سفری، عضو گروه موسیقی صلصال
عزیزه اکبریان، عضو گروه موسیقی صلصا
نجیمه امید، عضو گروه موسیقی صلصا
چمن گل ساحل، عضو گروه موسیقی صلصا
بهشته فروخی، عضو گروه موسیقی صلصا

محور

محور: گروۀ موسیقی صلصال

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند در مورد گروه موسیقی صلصال، نخستین گروه دختران موسیقی محلی و سنتی در ولایت بامیان با اعضای این گروه بحث کرده است.

مهمانان:

ناصر سروش، سرتیم گروه موسیقی صلصال
هما سفری، عضو گروه موسیقی صلصال
عزیزه اکبریان، عضو گروه موسیقی صلصا
نجیمه امید، عضو گروه موسیقی صلصا
چمن گل ساحل، عضو گروه موسیقی صلصا
بهشته فروخی، عضو گروه موسیقی صلصا

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews