تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع نیوز، خبر ساعت ده، ۲۱ حوت ۱۳۹۶

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که روز گذشته پس از آن که همایون همایون، در انتخابات گزینش اعضای هیئت اداری مجلس به عنوان معاون نخست مجلس برگزیده شد، محافظان وی در داخله محوطۀ شورای ملی دست به تیراندازی هوایی زدند.

این نماینده‌گان می‌گویند که این کار محافظان آقای همایون، با واکنش محافظان محمدنذیر احمدزی – رقیب همایون همایون در انتخابات معاونیت نخست مجلس – مواجه شد و آنان نیز به اقدام مشابه دست زدند.

یک روز پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات، از احتمال تأخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها خبر داد، شماری از مقام های پیشین حکومت و جریان های سیاسی می گویند که تأخیر در برگزاری انتخابات، قابل قبول نیست.

این سیاسیون که امروز در یک نشست زیرنام «وفاق ملی» گرد آمده بودند، هشدار دادند که اگر حکومت انتخابات را به زمان معیین آن برگزار نکند، آنان طرح بدیلی را روی دست خواهند گرفت.

ساعت خبری

طلوع نیوز، خبر ساعت ده، ۲۱ حوت ۱۳۹۶

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که روز گذشته پس از آن که همایون همایون، در انتخابات گزینش اعضای هیئت اداری مجلس به عنوان معاون نخست مجلس برگزیده شد، محافظان وی در داخله محوطۀ شورای ملی دست به تیراندازی هوایی زدند.

این نماینده‌گان می‌گویند که این کار محافظان آقای همایون، با واکنش محافظان محمدنذیر احمدزی – رقیب همایون همایون در انتخابات معاونیت نخست مجلس – مواجه شد و آنان نیز به اقدام مشابه دست زدند.

یک روز پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات، از احتمال تأخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها خبر داد، شماری از مقام های پیشین حکومت و جریان های سیاسی می گویند که تأخیر در برگزاری انتخابات، قابل قبول نیست.

این سیاسیون که امروز در یک نشست زیرنام «وفاق ملی» گرد آمده بودند، هشدار دادند که اگر حکومت انتخابات را به زمان معیین آن برگزار نکند، آنان طرح بدیلی را روی دست خواهند گرفت.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews