تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع نیوز، خبر ساعت ده، ۲۶ ثور ۱۳۹۷

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر یک اعلامیه نصب برچسب را بر کاپی شناسنامه‌ها باطل ساخت.

در این اعلامیه که از سوی یک عضو این کمیسیون به طلوع نیوز رسیده است، آمده است که پس از این رأی دهنده‌گان برای به‌دست آوردن مجوز رأی در انتخابات برچسب بر اصل شناس نامه‌ها نصب خواهد شد.

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید که در عقب زدن طالبان از شهر فراه نیروهای دولتی نقش بسیار سازنده داشتند، اما نیروهای امریکایی نیز با بهره گیری از جنگنده‌های "ای - ده" و هوا پیماهای بی سرنشین طالبان را آماج قرار دادند.

سخن‌گوی این مأموریت می‌گوید که عملیات‌های آنان تا نابود سازی گروه طالبان در حومه‌های شهر فراه ادامه خواهند داشت و این گروه آماج جنگنده‌های نیروهای امریکایی قرار خواهد گرفت.

ساعت خبری

طلوع نیوز، خبر ساعت ده، ۲۶ ثور ۱۳۹۷

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر یک اعلامیه نصب برچسب را بر کاپی شناسنامه‌ها باطل ساخت.

در این اعلامیه که از سوی یک عضو این کمیسیون به طلوع نیوز رسیده است، آمده است که پس از این رأی دهنده‌گان برای به‌دست آوردن مجوز رأی در انتخابات برچسب بر اصل شناس نامه‌ها نصب خواهد شد.

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید که در عقب زدن طالبان از شهر فراه نیروهای دولتی نقش بسیار سازنده داشتند، اما نیروهای امریکایی نیز با بهره گیری از جنگنده‌های "ای - ده" و هوا پیماهای بی سرنشین طالبان را آماج قرار دادند.

سخن‌گوی این مأموریت می‌گوید که عملیات‌های آنان تا نابود سازی گروه طالبان در حومه‌های شهر فراه ادامه خواهند داشت و این گروه آماج جنگنده‌های نیروهای امریکایی قرار خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews