تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز:  پیامدهای واگذاری جنگ افغانستان به بخش خصوصی

پس از نشر گزارش ها مبنی بر واگذاری بخشی ازماموریت نظامی امریکا به شرکت های خصوصی امنیتی امریکایی در افغانستان انتقاد ها بیشتر شده است.

معاون مجلس سنا این تصمیم را نادرست و عامل ادامه جنگ در افغانستان میداند.

 حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیزاین تصمیم را خلاف منافع ملی کشورمی داند و از حکومت افغانستان می خواهد که با این طرح مخالفت کند.

در این برنامه، گرداننده مریم سما این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنا

نظیفه ذکی عضو مجلس نماینده گان

 

نیمه روز

نیمه روز:  پیامدهای واگذاری جنگ افغانستان به بخش خصوصی

پس از نشر گزارش ها مبنی بر واگذاری بخشی ازماموریت نظامی امریکا به شرکت های خصوصی امنیتی امریکایی در افغانستان انتقاد ها بیشتر شده است.

معاون مجلس سنا این تصمیم را نادرست و عامل ادامه جنگ در افغانستان میداند.

 حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیزاین تصمیم را خلاف منافع ملی کشورمی داند و از حکومت افغانستان می خواهد که با این طرح مخالفت کند.

در این برنامه، گرداننده مریم سما این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنا

نظیفه ذکی عضو مجلس نماینده گان

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews