تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی راهبرد جدید نظامی امریکا برای افغانستان

ریاست جمهوری می گوید که در راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان، ابهامی وجود ندارد و در این راهبرد دیدگاه های افغانستان نیز دخیل بوده اند.
سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می گوید که این راهبرد تضمین کننده منافع مشترک هر دو کشور است.
 
در این برنامه، گرداننده جمال ناصر فرهمند این موضوع را با دولت وزیری سخن‌گوی وزارت دفاع بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: بررسی راهبرد جدید نظامی امریکا برای افغانستان

ریاست جمهوری می گوید که در راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان، ابهامی وجود ندارد و در این راهبرد دیدگاه های افغانستان نیز دخیل بوده اند.
سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می گوید که این راهبرد تضمین کننده منافع مشترک هر دو کشور است.
 
در این برنامه، گرداننده جمال ناصر فرهمند این موضوع را با دولت وزیری سخن‌گوی وزارت دفاع بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews