تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: فعالان جامعه مدنی زخم‌برداشته بهبود یافته‌اند

سیزده تن از فعالان جامعه مدنی که در ماه ثور امسال در انفجارهای هم‎زمان در شهر جلال آباد زخم برداشته بودند، برای برگشت به این شهر و ادامه پیکارهای مدنی شان آماده‎گی می‎گیرند.

یکی از این فعالان جامعه مدنی که پای چپش را در این انفجار از دست داد، ماه‌هاست که با خانواده‌اش در کابل به سر می‌برد؛ اما وی می‌گوید که اکنون بهبود یافته است و از هفته‌ها بدین سو، با همکارانش برای کارهای آینده شان در ننگرهار، برنامه‌ریزی می‌کنند.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با عبداللطیف واحدی، فعال جامعه مدنی بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: فعالان جامعه مدنی زخم‌برداشته بهبود یافته‌اند

سیزده تن از فعالان جامعه مدنی که در ماه ثور امسال در انفجارهای هم‎زمان در شهر جلال آباد زخم برداشته بودند، برای برگشت به این شهر و ادامه پیکارهای مدنی شان آماده‎گی می‎گیرند.

یکی از این فعالان جامعه مدنی که پای چپش را در این انفجار از دست داد، ماه‌هاست که با خانواده‌اش در کابل به سر می‌برد؛ اما وی می‌گوید که اکنون بهبود یافته است و از هفته‌ها بدین سو، با همکارانش برای کارهای آینده شان در ننگرهار، برنامه‌ریزی می‌کنند.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با عبداللطیف واحدی، فعال جامعه مدنی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews