تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حمایت چین از تلاش‌های سازمان شانگ‌های بر تأمین صلح در افغانستان

وانگ یی وزیر خارجه‌ی چین می‌گوید که کشورش اجازه نخواهد داد تا دامنه‌ی فعالیت‌های هراس‌افگنی، افراط

وانگ یی وزیر خارجه‌ی چین می‌گوید که کشورش اجازه نخواهد داد تا دامنه‌ی فعالیت‌های هراس‌افگنی، افراط گرایی و تجزیه طلبی در منطقه گسترش یابد.

وی که در نشست امنیتی سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو پایتخت روسیه بیانیه سخنرانی می‌کرد از تمامی کشورهای عضو این سازمان خواست تا در حفظ صلح و ثبات منطقه نقش سازنده‌ای را ایفا نمایند.

وانگ یی اظهارداشت: "اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، باید همکاری‌های امنیتی را در اولویت کاری خود قرار دهد و این سازمان را یک بنیاد قابل اعتماد برای ترویج صلح، ثبات و توسعه مبدل سازند."

درهمین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هراس‌افگنی را بزرگترین چالش در منطقه و جهان دانست و از سازمان همکاری‌های شانگ‌های خواست تا افغانستان را در پیکار با این پدیده تنها نگذارند.

وی گفت که افغانستان خواهان عضویت کامل در سازمان همکاری‌های شانگهای است.

صلاح الدین ربانی می‌افزاید که افغانستان در خط نخست پیکار با هراس افگنی قرار دارد، اما این پیکار به کمک و همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نیاز دارد.

چین یکی از کشورهای عضو دائمی سازمان همکاری های شانگ‌های آماده است تا این سازمان را در تلاش‌هایش برای تأمین صلح در افغانستان کمک کند.

درخواست‌ها برای تأمین صلح در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که طالبان به روز جمعه، با پخش خبرنامه‌ای تائید کردند که گفت‌وگوها میان نماینده‌گان این گروه و مقام‌های افغان در ناروی ادامه دارد. اما سخنگوی طالبان اعلام کرده است که این گفت‌وگوها غیر رسمی است و نمی‌تواند گفت‌وگوهای صلح پنداشته شوند.

افغانستان

حمایت چین از تلاش‌های سازمان شانگ‌های بر تأمین صلح در افغانستان

وانگ یی وزیر خارجه‌ی چین می‌گوید که کشورش اجازه نخواهد داد تا دامنه‌ی فعالیت‌های هراس‌افگنی، افراط

Thumbnail

وانگ یی وزیر خارجه‌ی چین می‌گوید که کشورش اجازه نخواهد داد تا دامنه‌ی فعالیت‌های هراس‌افگنی، افراط گرایی و تجزیه طلبی در منطقه گسترش یابد.

وی که در نشست امنیتی سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو پایتخت روسیه بیانیه سخنرانی می‌کرد از تمامی کشورهای عضو این سازمان خواست تا در حفظ صلح و ثبات منطقه نقش سازنده‌ای را ایفا نمایند.

وانگ یی اظهارداشت: "اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، باید همکاری‌های امنیتی را در اولویت کاری خود قرار دهد و این سازمان را یک بنیاد قابل اعتماد برای ترویج صلح، ثبات و توسعه مبدل سازند."

درهمین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هراس‌افگنی را بزرگترین چالش در منطقه و جهان دانست و از سازمان همکاری‌های شانگ‌های خواست تا افغانستان را در پیکار با این پدیده تنها نگذارند.

وی گفت که افغانستان خواهان عضویت کامل در سازمان همکاری‌های شانگهای است.

صلاح الدین ربانی می‌افزاید که افغانستان در خط نخست پیکار با هراس افگنی قرار دارد، اما این پیکار به کمک و همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نیاز دارد.

چین یکی از کشورهای عضو دائمی سازمان همکاری های شانگ‌های آماده است تا این سازمان را در تلاش‌هایش برای تأمین صلح در افغانستان کمک کند.

درخواست‌ها برای تأمین صلح در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که طالبان به روز جمعه، با پخش خبرنامه‌ای تائید کردند که گفت‌وگوها میان نماینده‌گان این گروه و مقام‌های افغان در ناروی ادامه دارد. اما سخنگوی طالبان اعلام کرده است که این گفت‌وگوها غیر رسمی است و نمی‌تواند گفت‌وگوهای صلح پنداشته شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره