تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

ادامۀ نشست‌های احزاب سیاسی؛ این بار کرزی میزبان بوده‌است

احزاب و ایتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در بارۀ چگونگی برگزاری انتخابات و گفت وگوهای صلح در حال رای زنی استند.

رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید پس از آن که نشست های سه جانبۀ احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون بی نتیجه پایان یافت این جریان ها در خانۀ حامد کرزی یک نشست رای زنی داشتند.

محمد ناطقی، می‌افزاید که این نشست ها ادامه خواهند داشت و  پس از یک اجماع سیاسی موقف شان را در برابر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهند کرد: «دیدیم که نشست‎‌ها بی فایده است. اینان طرح احزاب را قبول نمی‌کنند، نه بایومتریک را قبول دارند نه ( ام. دی. آر) را قبول دارند، اینان نه شفافیت را می‌پذیرند و نه اراده با آن دارند. فقط می‌گویند که ما همین ثبت نام دستی را که انجام داده ایم شما این را نظارت کنید، ما از تقلب و فساد نظارت کنیم؟ این که نمی شود بی نتیجه است.»

آقای ناطقی می‌گوید که رییس جمهور پیشین از طرح این احزاب در بارۀ انتخابات پشتیبانی می کند. او حکومت و کمیسیون انتخابات را به نداشتن اراده برای برگزاری یک انتخابات شفافیت متهم می سازد: «رییس جمهور پیشین و طرفداران شان بود در خانه شان، ایتلاف بزرگ ملی و شورای حراست و ثبات همه جمع شده بودند هیچ کسی بیرون نمانده بود و بحث روی انتخابات و مصالحه انجام شد.»

اما، سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارد که ارادۀ جدی برای برگزاری انتخابات وجود دارد: «امیدواریم که نشست ها ادامه یابد. وقت کمی به برگزاری انتخابات مانده و عملی شدن این طرح ها شاید دشوار باشد.»

نماینده گان این احزاب می گویند که نشست های رای زنی با حامد کرزی رییس جمهور پیشین ادامه خواهند داشت.  مسعود ترشتوال، سخنگوی حراست و ثبات در این باره افزود: «روی اجنداهای که بحث جریان دارد هنوز نهایی نشده شاید تا اخیر هفته بحث ها ادامه یابد نقاط اختلافی کم تر است و تا اخر هفته امیدواریم که به نتیجه نهایی برسیم.»

دفتر رسانه های حامد کرزی رییس جمهور پیشین، تأیید می کند که آقای کرزی در نشست با احزاب سیاسی از طرح گفت وگوهای صلح و برگزاری انتخابات شفاف پشتیبانی کرده است و از احزاب سیاسی خواسته است که در بارۀ انتخابات  باید با سیاست گران و رهبران سیاسی نیز مشورت نمایند.

نماینده گان احزاب سیاسی می گویند که طرح تغییر نظام انتخاباتی و سهم احزاب سیاسی و نیز کارگیری از فن آوری در انتخابات را یک سال پیش به حکومت فرستاده بودند، اما حکومت به خواست آنان پاسخ نداد.

انتخابات ۹۷

ادامۀ نشست‌های احزاب سیاسی؛ این بار کرزی میزبان بوده‌است

نماینده‌گان احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون انتخابات تاکنون پنج بار روی بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان نشست داشته اند اما این نشست‌ها بی نتیجه بوده است.

تصویر بندانگشتی

احزاب و ایتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در بارۀ چگونگی برگزاری انتخابات و گفت وگوهای صلح در حال رای زنی استند.

رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید پس از آن که نشست های سه جانبۀ احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون بی نتیجه پایان یافت این جریان ها در خانۀ حامد کرزی یک نشست رای زنی داشتند.

محمد ناطقی، می‌افزاید که این نشست ها ادامه خواهند داشت و  پس از یک اجماع سیاسی موقف شان را در برابر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهند کرد: «دیدیم که نشست‎‌ها بی فایده است. اینان طرح احزاب را قبول نمی‌کنند، نه بایومتریک را قبول دارند نه ( ام. دی. آر) را قبول دارند، اینان نه شفافیت را می‌پذیرند و نه اراده با آن دارند. فقط می‌گویند که ما همین ثبت نام دستی را که انجام داده ایم شما این را نظارت کنید، ما از تقلب و فساد نظارت کنیم؟ این که نمی شود بی نتیجه است.»

آقای ناطقی می‌گوید که رییس جمهور پیشین از طرح این احزاب در بارۀ انتخابات پشتیبانی می کند. او حکومت و کمیسیون انتخابات را به نداشتن اراده برای برگزاری یک انتخابات شفافیت متهم می سازد: «رییس جمهور پیشین و طرفداران شان بود در خانه شان، ایتلاف بزرگ ملی و شورای حراست و ثبات همه جمع شده بودند هیچ کسی بیرون نمانده بود و بحث روی انتخابات و مصالحه انجام شد.»

اما، سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارد که ارادۀ جدی برای برگزاری انتخابات وجود دارد: «امیدواریم که نشست ها ادامه یابد. وقت کمی به برگزاری انتخابات مانده و عملی شدن این طرح ها شاید دشوار باشد.»

نماینده گان این احزاب می گویند که نشست های رای زنی با حامد کرزی رییس جمهور پیشین ادامه خواهند داشت.  مسعود ترشتوال، سخنگوی حراست و ثبات در این باره افزود: «روی اجنداهای که بحث جریان دارد هنوز نهایی نشده شاید تا اخیر هفته بحث ها ادامه یابد نقاط اختلافی کم تر است و تا اخر هفته امیدواریم که به نتیجه نهایی برسیم.»

دفتر رسانه های حامد کرزی رییس جمهور پیشین، تأیید می کند که آقای کرزی در نشست با احزاب سیاسی از طرح گفت وگوهای صلح و برگزاری انتخابات شفاف پشتیبانی کرده است و از احزاب سیاسی خواسته است که در بارۀ انتخابات  باید با سیاست گران و رهبران سیاسی نیز مشورت نمایند.

نماینده گان احزاب سیاسی می گویند که طرح تغییر نظام انتخاباتی و سهم احزاب سیاسی و نیز کارگیری از فن آوری در انتخابات را یک سال پیش به حکومت فرستاده بودند، اما حکومت به خواست آنان پاسخ نداد.

هم‌رسانی کنید