تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: نصب میترهای هوشمند از سوی ریاست برشنا

شرکت برشنا برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت صرفیه برق ازسوی مشترکان و جلوگیری ازضایعات برق درشبکه، روند نصب میترهای هوشمند را رویدست می‌گیرد.

مسوولان این شرکت می‌گویند که با نصب میترهای هوشمند، که درنخست برای نهادهای دولتی وپارک های صنعتی رویدست گرفته خواهند شد، مشترکان باید با خرید کریدت کارت شرکت برشنا وبه گونهء پیش پرداخت صرفیه برق را، پرداخت خواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با خالد ستانکزی، رییس تجارت شرکت برشنا بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد کاهش تعرفه بر واردات مواد خامی که در پالایشگاه های نفت بکار می روند، با توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد اعتراض باشنده‌گان ناحیه هشتم شهرکابل با محمدی روحانی بحث کرده است. 

بازار

بازار: نصب میترهای هوشمند از سوی ریاست برشنا

شرکت برشنا برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت صرفیه برق ازسوی مشترکان و جلوگیری ازضایعات برق درشبکه، روند نصب میترهای هوشمند را رویدست می‌گیرد.

مسوولان این شرکت می‌گویند که با نصب میترهای هوشمند، که درنخست برای نهادهای دولتی وپارک های صنعتی رویدست گرفته خواهند شد، مشترکان باید با خرید کریدت کارت شرکت برشنا وبه گونهء پیش پرداخت صرفیه برق را، پرداخت خواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با خالد ستانکزی، رییس تجارت شرکت برشنا بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد کاهش تعرفه بر واردات مواد خامی که در پالایشگاه های نفت بکار می روند، با توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد اعتراض باشنده‌گان ناحیه هشتم شهرکابل با محمدی روحانی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews