تازه‌ترین خبرها
انتخابات

تاکنی: پیامدهای بسته ماند دفتر کمیسیون انتخابات

در این برنامه تاکنی گرداننده فواد اکبرزی در باره پیامدها بسته ماندن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و دفاتر این نهاد در برخی از ولایت‌ها بحث کرده است.

مهمانان این برنامه:

•    گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان

•    نعیم اصغری، مسوول برنامه‌های فیفا

انتخابات

تاکنی: پیامدهای بسته ماند دفتر کمیسیون انتخابات

در این برنامه تاکنی گرداننده فواد اکبرزی در باره پیامدها بسته ماندن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و دفاتر این نهاد در برخی از ولایت‌ها بحث کرده است.

مهمانان این برنامه:

•    گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان

•    نعیم اصغری، مسوول برنامه‌های فیفا

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews