تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: بسته بودن دروازه کمیسیون انتخابات در ولایت کندز

بخش اول برنامه:

گفتگو از طریق اسکایپ  با اجمل کاکر خبرنگارمحلی از کندز درمورد بسته بودن دروازه کمیسیون انتخابات در این ولایت.

بخش دوم:

معصومه خاوری نامزد حذف شده انتخابات مجلس نماینده‌گان با سپردن سندهای به طلوع نیوز ادعا می کند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نامش را بر بنیاد شکایت‌های ساخته‌گی و بی بنیاد از فهرست نامزدان بیرون کشیده است.

در همین حال یک باشنده سمنگان می‌گوید که افراد مربوط به  یک عضو شورای ولایتی سمنگان شصت وی را با فریب ، پای برگه‌یی گرفتند که در آن معصومه خاوری به داشتن افراد مسلح غیر مسوول متهم شده بود.

مهمانان برنامه:
معصومه خاوری، نامزد حذف شده از لیست نامزدان انتخابات
علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات

انتخابات

انتخابات ۹۷: بسته بودن دروازه کمیسیون انتخابات در ولایت کندز

بخش اول برنامه:

گفتگو از طریق اسکایپ  با اجمل کاکر خبرنگارمحلی از کندز درمورد بسته بودن دروازه کمیسیون انتخابات در این ولایت.

بخش دوم:

معصومه خاوری نامزد حذف شده انتخابات مجلس نماینده‌گان با سپردن سندهای به طلوع نیوز ادعا می کند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نامش را بر بنیاد شکایت‌های ساخته‌گی و بی بنیاد از فهرست نامزدان بیرون کشیده است.

در همین حال یک باشنده سمنگان می‌گوید که افراد مربوط به  یک عضو شورای ولایتی سمنگان شصت وی را با فریب ، پای برگه‌یی گرفتند که در آن معصومه خاوری به داشتن افراد مسلح غیر مسوول متهم شده بود.

مهمانان برنامه:
معصومه خاوری، نامزد حذف شده از لیست نامزدان انتخابات
علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews