تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع نیوز، خبر ساعت شش، ۰۷ سنبله ۱۳۹۷

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

خبرهای ساعت ۶

طلوع نیوز، خبر ساعت شش، ۰۷ سنبله ۱۳۹۷

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews