تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۷ سنبله ۱۳۹۷

وزارت امور داخله، پاکستان و نظامیان آن کشور را به برنامه ریزی حملۀ اخیر طالبان بر غزنی و فراهم سازی امکانات برای این گروه متهم می سازد.

این وزارت می‌گوید که در میان کشته شده‌گان طالبان در جنگ غزنی، نظامیان بیگانه هم بودند؛ اما سفارت پاکستان در کابل، این اتهام وزارت امور داخله را رد می‌کند و بی بنیاد می خواند. 

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

نماینده‌گان این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که ریاست‌جمهوری تاکنون کمیسیون باصلاحیت احزاب و حکومت را ایجاد نکرده است و هرگاه خواست‌های شان برای آوردن اصلاحات انتخاباتی  پذیرفته نشوند، اعتراضات گسترده راه اندازی خواهند کرد.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۷ سنبله ۱۳۹۷

وزارت امور داخله، پاکستان و نظامیان آن کشور را به برنامه ریزی حملۀ اخیر طالبان بر غزنی و فراهم سازی امکانات برای این گروه متهم می سازد.

این وزارت می‌گوید که در میان کشته شده‌گان طالبان در جنگ غزنی، نظامیان بیگانه هم بودند؛ اما سفارت پاکستان در کابل، این اتهام وزارت امور داخله را رد می‌کند و بی بنیاد می خواند. 

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

نماینده‌گان این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که ریاست‌جمهوری تاکنون کمیسیون باصلاحیت احزاب و حکومت را ایجاد نکرده است و هرگاه خواست‌های شان برای آوردن اصلاحات انتخاباتی  پذیرفته نشوند، اعتراضات گسترده راه اندازی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews