تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت زراعت: کازاخستان به‌جای آرد برای افغانستان گندم بفرستد

حکومت، از کازاخستان می‌خواهد که پس از این به‌جای صادرات آرد به افغانستان، گندم صادر کند.

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که وزیر زراعت و آبیاری همراه با نماینده‌گانی از بخش خصوصی کشور برای گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم روی این موضوع، به کازاخستان رفته است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی این وزارت، می‌افزاید که این کار از بهر رسیده‌گی به آسیب‌های برخاسته از خشک‌سالی و کمک به کارخانه‌های در حال رکود پروسس گندم انجام می‌شود: «با همکاری بخش خصوصی گندم مورد نیاز خریداری می‌شود. ترجیح داده می شود که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر این‌که در کشور شغل ایجاد شود و کارخانه‌‍ها دوباره رونق پیدا کند و کارخانه‌هایی که فعال نیستند دوباره فعال شوند، ما به‌جای آرد، گندم وارد بکنیم.»  

به گفتۀ صاحبان صنایع، نزدیک به دوصد کارخانۀ پروسس گندم در کشور از کار بازمانده اند و خشکسالی نیز علتی شده است که این کارخانه‌ها بار رکود بیشتر رو به رو شوند.

 حسیب الله شیخانی، آمر ارتباطات وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، اما می‌گوید که برای آسیب دیده‌گان خشک‌سالی در کشور، کمک‌هایی شده است: «وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث در همکاری با وزارت زراعت و آبیاری، تقریبا پنجاه و شش هزار و دوصد و هفده تن گندم به بیست ولایت کشور انتقال داده که تقریبا برای یکصدو بیست هزار تن خانواده روند توزیع آن آغاز شده است. هم چنان علوفه حیوانی به بیست ولایت کشور انتقال داده شده و برای متضررین از خشکسالی توزیع می شود.»

افغانستان سالانه نزدیک به چهار اعشاریه پنج میلیون تن گندم تولید می‌کند و یک اعشاریه پنج میلیون تن آرد وارد می کند. امسال به علت خشکسالی تولید گندم به بیش از سه اعشاریه هفت میلیون تن کاهش یافته است و این نیاز به واردات را به دو تا دو اعشاریه سه میلیون تن آرد یا گندم افزایش داده است.

بازرگانی

وزارت زراعت: کازاخستان به‌جای آرد برای افغانستان گندم بفرستد

وزارت زراعت می‌گوید که امسال به علت خشکسالی، هفت صد هزار تن گندم کمتر در کشور تولید شده است و بنا بر این به واردات گندم بیشتر از گذشته نیاز است.

تصویر بندانگشتی

حکومت، از کازاخستان می‌خواهد که پس از این به‌جای صادرات آرد به افغانستان، گندم صادر کند.

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که وزیر زراعت و آبیاری همراه با نماینده‌گانی از بخش خصوصی کشور برای گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم روی این موضوع، به کازاخستان رفته است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی این وزارت، می‌افزاید که این کار از بهر رسیده‌گی به آسیب‌های برخاسته از خشک‌سالی و کمک به کارخانه‌های در حال رکود پروسس گندم انجام می‌شود: «با همکاری بخش خصوصی گندم مورد نیاز خریداری می‌شود. ترجیح داده می شود که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر این‌که در کشور شغل ایجاد شود و کارخانه‌‍ها دوباره رونق پیدا کند و کارخانه‌هایی که فعال نیستند دوباره فعال شوند، ما به‌جای آرد، گندم وارد بکنیم.»  

به گفتۀ صاحبان صنایع، نزدیک به دوصد کارخانۀ پروسس گندم در کشور از کار بازمانده اند و خشکسالی نیز علتی شده است که این کارخانه‌ها بار رکود بیشتر رو به رو شوند.

 حسیب الله شیخانی، آمر ارتباطات وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، اما می‌گوید که برای آسیب دیده‌گان خشک‌سالی در کشور، کمک‌هایی شده است: «وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث در همکاری با وزارت زراعت و آبیاری، تقریبا پنجاه و شش هزار و دوصد و هفده تن گندم به بیست ولایت کشور انتقال داده که تقریبا برای یکصدو بیست هزار تن خانواده روند توزیع آن آغاز شده است. هم چنان علوفه حیوانی به بیست ولایت کشور انتقال داده شده و برای متضررین از خشکسالی توزیع می شود.»

افغانستان سالانه نزدیک به چهار اعشاریه پنج میلیون تن گندم تولید می‌کند و یک اعشاریه پنج میلیون تن آرد وارد می کند. امسال به علت خشکسالی تولید گندم به بیش از سه اعشاریه هفت میلیون تن کاهش یافته است و این نیاز به واردات را به دو تا دو اعشاریه سه میلیون تن آرد یا گندم افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید