تازه‌ترین خبرها
محور

محور: فعالیت غیرقانونی شفاخانه‌های خصوصی غیرمعیاری

وزیر صحت عامه می پذیرد که شماری از شفاخانه‌هایی خصوصی غیر معیاری در کابل که بارها از سوی این وزارت بسته شده اند، هنوز هم به فعالیت شان ادامه میدهند.
 
فیروز الدین فیروز می‌گوید بیش از پنجاه شفاخانه خصوصی در کابل که پس از بررسی‌ها به علت خلاف ورزی پیهم از اصول و قوانین بهداشتی از سوی این وزارت بسته شدند و مسئولان شان به سارنوالی معرفی گردیدند از بهر این که مالکان شماری از این شفاخانه‌ها زورمندان استند، قانون بر آنان عملی نمیشود و به فعالیت‌های شان ادامه میدهند.
 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با احمد خالد احدی، رییس ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی بحث کرده است.

محور

محور: فعالیت غیرقانونی شفاخانه‌های خصوصی غیرمعیاری

وزیر صحت عامه می پذیرد که شماری از شفاخانه‌هایی خصوصی غیر معیاری در کابل که بارها از سوی این وزارت بسته شده اند، هنوز هم به فعالیت شان ادامه میدهند.
 
فیروز الدین فیروز می‌گوید بیش از پنجاه شفاخانه خصوصی در کابل که پس از بررسی‌ها به علت خلاف ورزی پیهم از اصول و قوانین بهداشتی از سوی این وزارت بسته شدند و مسئولان شان به سارنوالی معرفی گردیدند از بهر این که مالکان شماری از این شفاخانه‌ها زورمندان استند، قانون بر آنان عملی نمیشود و به فعالیت‌های شان ادامه میدهند.
 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با احمد خالد احدی، رییس ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews