تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: واکنش کمیسیون انتخابات به کمپاین پیش از وقت نامزدان

در حالی که یک ماه به آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی مانده است، اما از چندین هفته به این سو در چندین بخش پایتخت تصویرهایی بزرگ شماری از نامزدان نصب شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هرگونه اقدام نامزدان به هدف کمپاین انتخاباتی – چه نصب تصاویر باشد و یا کار دیگر – پیش از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی خلاف قانون است.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با حبیب الرحمن ننگ، رییس اجرایی سازمان انتخابات آزاد و شفاف افغانستان بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: واکنش کمیسیون انتخابات به کمپاین پیش از وقت نامزدان

در حالی که یک ماه به آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی مانده است، اما از چندین هفته به این سو در چندین بخش پایتخت تصویرهایی بزرگ شماری از نامزدان نصب شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هرگونه اقدام نامزدان به هدف کمپاین انتخاباتی – چه نصب تصاویر باشد و یا کار دیگر – پیش از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی خلاف قانون است.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با حبیب الرحمن ننگ، رییس اجرایی سازمان انتخابات آزاد و شفاف افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews