تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

هاشمی: دربارۀ نامزدانی‌که پیش از وقت کمپاین کرده‌اند اقدام می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید شماری از نامزدان پیش از وقت قانونی، به پیکارهای انتخاباتی پرداخته اند و به زودی دربارۀ آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که تخلف‌های این نامزدان زیر کار کمیسیون رسانه‌‍های کمیسیون انتخابات قرار دارند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کمیتۀ رسانه‌های ما در این باره کار کرده و امیدوار استیم که به کمیسیون بیاید و از طریق کمیسیون بعد از تأییدیش به نهادهای مربوطش سپرده خواهد شد.»

از سویی دیگر، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آماده‌گی‌اش را برای درج تخلف‌های انتخاباتی به ویژه درهنگام پیکارهای انتخاباتی اعلام کرد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نصب تصویرها و نیز هرگونه فعالیت را پس از اعلام فهرست نهایی نامزدان که به گونه‌یی پیکارهای انتخاباتی پنداشته شود تخلف می‌داند.

علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بیان داشت: «کمیسیون شکایات انتخاباتی آماده‌گی دارد تا تمامی تخطی‌ها و تخلفات و جرایم انتخاباتی به ویژه تخلف‌های مربوط به کمپاین‌های انتخاباتی قبل از وقت را در این مرحله بطور دقیق دریافت ثبت رسیده‌گی و اعلام کند.»

اما، نهادهای ناظر می‌پرسند که چرا کمیسیون‌های انتخاباتی اکنون از رسیده‌گی به این تخلف ها سخن می‌زنند – در حالی‌که یک ماه از اعلام فهرست نهایی نامزدان می‌گذرد.

یوسف رشید، رییس دیده بان انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گوید: «ما متأسفانه در کارهای خود بسیار عقب استیم ما کاری را که باید سه ماه پیش انجام می‌دادیم امروز آن را انجام می‌دهیم و این باعث می‌شود که اخلال و مزاحمت‌ها و یا بی بندوباری‌ها در روند انتخابات شکل بگیرد.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در حالی که نامزدان انتخابات را به آگاهی قوانین و کارشیوه‌های انتخاباتی مکلف می‌داند، اما شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید تمامی شرایط و کارشیوه‌هایش را به مردم به ویژه به نامزدان پیش از عملی شدن هر برنامه‌یی در میان بگذارد.

انتخابات ۹۷

هاشمی: دربارۀ نامزدانی‌که پیش از وقت کمپاین کرده‌اند اقدام می‌شود

از سویی دیگر، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آماده‌گی‌اش را برای درج تخلف‌های انتخاباتی به ویژه درهنگام پیکارهای انتخاباتی اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید شماری از نامزدان پیش از وقت قانونی، به پیکارهای انتخاباتی پرداخته اند و به زودی دربارۀ آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که تخلف‌های این نامزدان زیر کار کمیسیون رسانه‌‍های کمیسیون انتخابات قرار دارند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کمیتۀ رسانه‌های ما در این باره کار کرده و امیدوار استیم که به کمیسیون بیاید و از طریق کمیسیون بعد از تأییدیش به نهادهای مربوطش سپرده خواهد شد.»

از سویی دیگر، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آماده‌گی‌اش را برای درج تخلف‌های انتخاباتی به ویژه درهنگام پیکارهای انتخاباتی اعلام کرد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نصب تصویرها و نیز هرگونه فعالیت را پس از اعلام فهرست نهایی نامزدان که به گونه‌یی پیکارهای انتخاباتی پنداشته شود تخلف می‌داند.

علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بیان داشت: «کمیسیون شکایات انتخاباتی آماده‌گی دارد تا تمامی تخطی‌ها و تخلفات و جرایم انتخاباتی به ویژه تخلف‌های مربوط به کمپاین‌های انتخاباتی قبل از وقت را در این مرحله بطور دقیق دریافت ثبت رسیده‌گی و اعلام کند.»

اما، نهادهای ناظر می‌پرسند که چرا کمیسیون‌های انتخاباتی اکنون از رسیده‌گی به این تخلف ها سخن می‌زنند – در حالی‌که یک ماه از اعلام فهرست نهایی نامزدان می‌گذرد.

یوسف رشید، رییس دیده بان انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گوید: «ما متأسفانه در کارهای خود بسیار عقب استیم ما کاری را که باید سه ماه پیش انجام می‌دادیم امروز آن را انجام می‌دهیم و این باعث می‌شود که اخلال و مزاحمت‌ها و یا بی بندوباری‌ها در روند انتخابات شکل بگیرد.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در حالی که نامزدان انتخابات را به آگاهی قوانین و کارشیوه‌های انتخاباتی مکلف می‌داند، اما شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید تمامی شرایط و کارشیوه‌هایش را به مردم به ویژه به نامزدان پیش از عملی شدن هر برنامه‌یی در میان بگذارد.

هم‌رسانی کنید