تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: راه‌‌اندازی نشست‌‌های مشورتی از بهر توازن توسعه‌یی

وزارت مالیه برای شفافیت در ساخت سند بودجه و توازن توسعه‌یی در کشور، نشست‌های مشورتی را با مردم راه‌اندازی می‌کند.

در این برنامه شگوفه دانش این موضوع را با شبیر شبیری، آگاه امور اقتصادی، بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: راه‌‌اندازی نشست‌‌های مشورتی از بهر توازن توسعه‌یی

وزارت مالیه برای شفافیت در ساخت سند بودجه و توازن توسعه‌یی در کشور، نشست‌های مشورتی را با مردم راه‌اندازی می‌کند.

در این برنامه شگوفه دانش این موضوع را با شبیر شبیری، آگاه امور اقتصادی، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews