تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

داعش مسؤولیت کشتار دره میرزا اولنگ ولایت سرپل را به عهده گرفت

گروه داعش درخبرنامه‎یی مسؤولیت حمله به درۀ میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل را که در آن بیش از ۵۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت.

گروهی داعش امروز (سه‎شنبه ۲۴ اسد) در یک خبرنامه‎یی مسؤولیت کشتن بیش از ۵۰ تن را در درۀ میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل را به عهده گرفت.

در این خبرنامه که به زبان عربی پخش شده است، گفته شده که جنگجویان این گروه در دره میرزا اولنگ ولایت سرپل ۵۴ تن را کشته‎اند.

پیش از این باشنده‎گان محل گفته بودند کسانی که به این دره حمله کردند، "بیرق‎های سفید وسیاه" داشتند.

این در حالی‌ست که شام دوشنبه این دره از سوی نیروهای امنیتی پاک‎سازی شد و به هراس‌افگنان "تلفات سنگین" وارد شد.

محمد ظاهر وحدت، والی سرپل دراین باره گفت که در نبردها میان نیروهای امنیتی افغان و هراس‎افگنان بیش از ۴۰ هراس‎افگن کشته شده‎اند و بیش از ۲۰ شورشی دیگر، زخم برداشته‎اند.

وی افزود: "آمار نهادهای استخباراتی و کشفی ما نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ تن از هراس‎افگنان کشته شدند و بیش از ۲۰ تن دیگر شان زخم برداشته‌اند. ما در صدد تهیه آمار دقیق و همچنان مشخصات آنان استیم تا با رسانه‌ها، شریک سازیم."

از سوی هم، صمیم فرامرز، خبرنگار طلوع‎نیوز، که پس از پاک‌سازی به این دره رفته است، گفت که به جز از چند خانواده که در دهنۀ دره زنده‌گی می‌کنند، دیگر باشنده‌گان این دره خانه‌های شان را رها کرده‌ و از منطقه رفته‌اند.

عملیات پاک‌سازی این دره پس از ۶ از حمله هراس‌افگنان آغاز شد و سر انجام شام دوشنبه این دره به ادارۀ نیروهای امنیتی درآمد.

پیش از این طالبان گفته بودند که این گروه در این حمله پیوندی ندارند.

بر بنیاد گفته‎های مقام‎های محلی، بیش از ۵۰۰ خانواده پس از این حمله، از این دره بی‎جا شده‎اند و بیشتر آنان به مرکز این ولایت رفته‎اند.

آواره‌گان این جنگ می‌گویند بیشتر آنان در اثر از دست دادن عزیزان شان، دچار شوک روانی شده‌اند.

کودکان این آواره‌گان نیز از آموزش باز مانده‌اند و در شرایط دشواری زنده‌گی می‌کنند.

افغانستان

داعش مسؤولیت کشتار دره میرزا اولنگ ولایت سرپل را به عهده گرفت

گروه داعش درخبرنامه‎یی مسؤولیت حمله به درۀ میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل را که در آن بیش از ۵۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت.

تصویر بندانگشتی

گروهی داعش امروز (سه‎شنبه ۲۴ اسد) در یک خبرنامه‎یی مسؤولیت کشتن بیش از ۵۰ تن را در درۀ میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل را به عهده گرفت.

در این خبرنامه که به زبان عربی پخش شده است، گفته شده که جنگجویان این گروه در دره میرزا اولنگ ولایت سرپل ۵۴ تن را کشته‎اند.

پیش از این باشنده‎گان محل گفته بودند کسانی که به این دره حمله کردند، "بیرق‎های سفید وسیاه" داشتند.

این در حالی‌ست که شام دوشنبه این دره از سوی نیروهای امنیتی پاک‎سازی شد و به هراس‌افگنان "تلفات سنگین" وارد شد.

محمد ظاهر وحدت، والی سرپل دراین باره گفت که در نبردها میان نیروهای امنیتی افغان و هراس‎افگنان بیش از ۴۰ هراس‎افگن کشته شده‎اند و بیش از ۲۰ شورشی دیگر، زخم برداشته‎اند.

وی افزود: "آمار نهادهای استخباراتی و کشفی ما نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ تن از هراس‎افگنان کشته شدند و بیش از ۲۰ تن دیگر شان زخم برداشته‌اند. ما در صدد تهیه آمار دقیق و همچنان مشخصات آنان استیم تا با رسانه‌ها، شریک سازیم."

از سوی هم، صمیم فرامرز، خبرنگار طلوع‎نیوز، که پس از پاک‌سازی به این دره رفته است، گفت که به جز از چند خانواده که در دهنۀ دره زنده‌گی می‌کنند، دیگر باشنده‌گان این دره خانه‌های شان را رها کرده‌ و از منطقه رفته‌اند.

عملیات پاک‌سازی این دره پس از ۶ از حمله هراس‌افگنان آغاز شد و سر انجام شام دوشنبه این دره به ادارۀ نیروهای امنیتی درآمد.

پیش از این طالبان گفته بودند که این گروه در این حمله پیوندی ندارند.

بر بنیاد گفته‎های مقام‎های محلی، بیش از ۵۰۰ خانواده پس از این حمله، از این دره بی‎جا شده‎اند و بیشتر آنان به مرکز این ولایت رفته‎اند.

آواره‌گان این جنگ می‌گویند بیشتر آنان در اثر از دست دادن عزیزان شان، دچار شوک روانی شده‌اند.

کودکان این آواره‌گان نیز از آموزش باز مانده‌اند و در شرایط دشواری زنده‌گی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید