تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

امریکا ۳۵۰۰ ویزای خاص را برای ترجمان‎های افغان تأیید کرد

رسانه های امریکایی به نقل از مقام های ایالات متحده نگاشته اند که صدور ویزاها، برای پیشبرد مأموریت نظامی امریکا در افغانستان، بسیار مهم است.

ایالات متحده امریکا ۳۵۰۰ ویزای خاص را برای ترجمان ها و افغان هایی که با نیروهای امریکایی در افغانستان، همکاری کرده اند تأیید کرد.

مقام های ایالات متحده می گویند که این برنامه از سوی بودجۀ سالانۀ دفاعی ایالات متحده تأیید شده است.

رسانه های امریکایی به نقل از مقام های ایالات متحده نگاشته اند که صدور ویزاها، برای پیشبرد مأموریت نظامی امریکا در افغانستان، بسیار مهم است.

برنامه صدور ویزای خاص برای افغان ها، از سال ۲۰۰۹ بدینسو ادامه داشت و مختص کسانی بود که با نیروهای امریکایی کار کرده بودند و زنده گی شان در افغانستان با تهدید روبرو بود.

این برنامه اما، بدلیل آن چه سفارت ایالات متحده در کابل کمبود ویزا عنوان کرد، اواخر امسال لغو شد.
سفارت ایالات متحده در کابل مصاحبه با متقاضیان را در ماه مارچ متوقف ساخت و گفت تا زمانی‌که کانگرس اقدام نکند، این روند دوباره آغاز نخواهد شد.

کانگرس امریکا در نهایت ۲۵۰۰ ویزای دیگر را به ‌عنوان بخشی از یک لایحۀ بودجۀ دولت در ماه می تأیید کرد تا این روند از دوران نیافتد.

نسخۀ مجوز قانونی دفاع ملی امسال که در مجلس سنا برگزار شد، ۴۰۰۰ ویزای دیگر را به این برنامه اضافه خواهد کرد، مجلس نماینده‌گان اما این نسخه را شامل ویزای بیشتری نساخت.

سناتور جینی شهین، یک هوادار شدید این برنامه، در لایحۀ نهایی ۳۵۰۰ ویزا را توافق کرد.

افغانستان

امریکا ۳۵۰۰ ویزای خاص را برای ترجمان‎های افغان تأیید کرد

رسانه های امریکایی به نقل از مقام های ایالات متحده نگاشته اند که صدور ویزاها، برای پیشبرد مأموریت نظامی امریکا در افغانستان، بسیار مهم است.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا ۳۵۰۰ ویزای خاص را برای ترجمان ها و افغان هایی که با نیروهای امریکایی در افغانستان، همکاری کرده اند تأیید کرد.

مقام های ایالات متحده می گویند که این برنامه از سوی بودجۀ سالانۀ دفاعی ایالات متحده تأیید شده است.

رسانه های امریکایی به نقل از مقام های ایالات متحده نگاشته اند که صدور ویزاها، برای پیشبرد مأموریت نظامی امریکا در افغانستان، بسیار مهم است.

برنامه صدور ویزای خاص برای افغان ها، از سال ۲۰۰۹ بدینسو ادامه داشت و مختص کسانی بود که با نیروهای امریکایی کار کرده بودند و زنده گی شان در افغانستان با تهدید روبرو بود.

این برنامه اما، بدلیل آن چه سفارت ایالات متحده در کابل کمبود ویزا عنوان کرد، اواخر امسال لغو شد.
سفارت ایالات متحده در کابل مصاحبه با متقاضیان را در ماه مارچ متوقف ساخت و گفت تا زمانی‌که کانگرس اقدام نکند، این روند دوباره آغاز نخواهد شد.

کانگرس امریکا در نهایت ۲۵۰۰ ویزای دیگر را به ‌عنوان بخشی از یک لایحۀ بودجۀ دولت در ماه می تأیید کرد تا این روند از دوران نیافتد.

نسخۀ مجوز قانونی دفاع ملی امسال که در مجلس سنا برگزار شد، ۴۰۰۰ ویزای دیگر را به این برنامه اضافه خواهد کرد، مجلس نماینده‌گان اما این نسخه را شامل ویزای بیشتری نساخت.

سناتور جینی شهین، یک هوادار شدید این برنامه، در لایحۀ نهایی ۳۵۰۰ ویزا را توافق کرد.

هم‌رسانی کنید