تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: چقدر از منابع دولتی در اخیتار زورمندان قرار دارند؟

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی روند توزیع موترها و جنگ افزارهای پولیس به مقام‌های پیشین، زورمندان و نماینده‌گان مجلس را به بررسی گرفته است. 

اسنادی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می دهند که در برخی از موارد این موترها و تجهیزات از حد عادی آن بیشتر توزیع شده اند. 

 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: چقدر از منابع دولتی در اخیتار زورمندان قرار دارند؟

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی روند توزیع موترها و جنگ افزارهای پولیس به مقام‌های پیشین، زورمندان و نماینده‌گان مجلس را به بررسی گرفته است. 

اسنادی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می دهند که در برخی از موارد این موترها و تجهیزات از حد عادی آن بیشتر توزیع شده اند. 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews