تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌های غزنی هنوز آغاز نشده است

پس از بیست روز از آغاز روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌ها، تاکنون اما این روند در ولسوالی‌های ولایت غزنی آغاز نشده است.

مسؤولان محلی و باشنده‌گان ولایت غزنی، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که زمینۀ برگزاری انتخابات را در این و لایت فراهم بسازند.

به گفتۀ مسؤولان ولایت غزنی، چهارده ولسوالی این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو استند و در شهر غزنی نیز پانزده مرکز باز نشده اند.

شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی، در آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، دفتر کمیسیون انتخابات را در این ولایت بستند و می‌خواهند که انتخابات در ولایت غزنی به گونۀ حوزه یی برگزار شود.

عبدالله سادات، باشندۀ غزنی گفت: «اگر این خواست ما از سوی رییس جمهور پذیرفته نشود اجازه انتخابات نمی دهیم تحریم می کنیم و شاید مردم تظاهرات کنند.»

علی خان، باشندۀ دیگر غزنی نیز افزود: «آخرین گپ مردم این است که ما مجبورأ یک بیرق دیگر را بلند کنیم.»

شماری از نماینده‌گان ولایت غزنی، برخورد کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت را در برابر این مشکل مردم غزنی پرسش برانگیز می‌دانند.

 نصیر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی اظهار داشت: «ما خواهان تطبیق قانون استیم. خواست اعظم مردم غزنی این است که هر شکلی که قانون پیش بینی کرده باید قانون تطبیق شود.»

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نماینده گان نیز افزود: «شماری از مردم در ولایت غزنی اعتراض دارند، اعتراض شان باید به بربنیاد قانون رسیده گی شود در صورتی که خواست های شان غیرقانونی باشد حکومت وظیفه دارد که شهروندان و مردم را قانع بسازد. مهمترین مساله در غزنی مشکل امنیتی است حکومت افغانستان در همکاری با جامعه جهانی وظیفه دارد برای امدن مردم به پای صندوق های رای دهی و زمینه انتخابات را فراهم بسازند و نگرانی های مردم را رفع بسازند.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که برای بررسی روند انتخابات هیئتی به غزنی رفته بود، این هیئت، نتیجۀ کارش را به ریاست جمهوری فرستاده است و حکومت باید در بارۀ این مشکل با مردم غزنی گفت وگو نماید.

این کمیسیون، از نهادهای امنیتی داخلی و خارجی می خواهد که امنیت ولایت غزنی را تأمین نمایند.

سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره تصریح کرد: «در بارۀ مساله غزنی، ما امروز هم با نهادهای امنیتی جلسه داشتیم همه در این جلسه بودند؛ وزارت امور داخله دفاع ملی، امنیت ملی و قوت های آیسف. اعضای کمیسیون با آنان بحث کردند که باید بالاخره یک راه حل برای این مردم پیدا شود و در انتخابات شرکت کنند.»

نماینده گان شورای ولایتی غزنی و باشنده گان این ولایت، می‌گویند که ولسوالی ناوۀ از چندین سال بدینسو در دست طالبان است، سیزده ولسوالی دیگر این ولایت با تهدیدهای بلند روبرو استند. پانزده مرکز ثبت نام در شهر غزنی به علت تهدیدها بسته مانده اند و از چهل و چهار مرکز ثبت نام‌ها که باز بودند شماری از این مرکزها نیز به علت تمام شدن مواد ثبت نام بسته شده اند.

انتخابات ۹۷

ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌های غزنی هنوز آغاز نشده است

با آن‎که تاکنون در سراسر کشور، بیش از ۴میلیون و ۷۸۸هزار تن برای رأی دهی ثبت نام کرده اند، اما مرحلۀ ثبت نام در ولسوالی‌های ولایت غزنی آغاز نشده است.

تصویر بندانگشتی

پس از بیست روز از آغاز روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌ها، تاکنون اما این روند در ولسوالی‌های ولایت غزنی آغاز نشده است.

مسؤولان محلی و باشنده‌گان ولایت غزنی، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که زمینۀ برگزاری انتخابات را در این و لایت فراهم بسازند.

به گفتۀ مسؤولان ولایت غزنی، چهارده ولسوالی این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو استند و در شهر غزنی نیز پانزده مرکز باز نشده اند.

شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی، در آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، دفتر کمیسیون انتخابات را در این ولایت بستند و می‌خواهند که انتخابات در ولایت غزنی به گونۀ حوزه یی برگزار شود.

عبدالله سادات، باشندۀ غزنی گفت: «اگر این خواست ما از سوی رییس جمهور پذیرفته نشود اجازه انتخابات نمی دهیم تحریم می کنیم و شاید مردم تظاهرات کنند.»

علی خان، باشندۀ دیگر غزنی نیز افزود: «آخرین گپ مردم این است که ما مجبورأ یک بیرق دیگر را بلند کنیم.»

شماری از نماینده‌گان ولایت غزنی، برخورد کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت را در برابر این مشکل مردم غزنی پرسش برانگیز می‌دانند.

 نصیر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی اظهار داشت: «ما خواهان تطبیق قانون استیم. خواست اعظم مردم غزنی این است که هر شکلی که قانون پیش بینی کرده باید قانون تطبیق شود.»

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نماینده گان نیز افزود: «شماری از مردم در ولایت غزنی اعتراض دارند، اعتراض شان باید به بربنیاد قانون رسیده گی شود در صورتی که خواست های شان غیرقانونی باشد حکومت وظیفه دارد که شهروندان و مردم را قانع بسازد. مهمترین مساله در غزنی مشکل امنیتی است حکومت افغانستان در همکاری با جامعه جهانی وظیفه دارد برای امدن مردم به پای صندوق های رای دهی و زمینه انتخابات را فراهم بسازند و نگرانی های مردم را رفع بسازند.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که برای بررسی روند انتخابات هیئتی به غزنی رفته بود، این هیئت، نتیجۀ کارش را به ریاست جمهوری فرستاده است و حکومت باید در بارۀ این مشکل با مردم غزنی گفت وگو نماید.

این کمیسیون، از نهادهای امنیتی داخلی و خارجی می خواهد که امنیت ولایت غزنی را تأمین نمایند.

سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره تصریح کرد: «در بارۀ مساله غزنی، ما امروز هم با نهادهای امنیتی جلسه داشتیم همه در این جلسه بودند؛ وزارت امور داخله دفاع ملی، امنیت ملی و قوت های آیسف. اعضای کمیسیون با آنان بحث کردند که باید بالاخره یک راه حل برای این مردم پیدا شود و در انتخابات شرکت کنند.»

نماینده گان شورای ولایتی غزنی و باشنده گان این ولایت، می‌گویند که ولسوالی ناوۀ از چندین سال بدینسو در دست طالبان است، سیزده ولسوالی دیگر این ولایت با تهدیدهای بلند روبرو استند. پانزده مرکز ثبت نام در شهر غزنی به علت تهدیدها بسته مانده اند و از چهل و چهار مرکز ثبت نام‌ها که باز بودند شماری از این مرکزها نیز به علت تمام شدن مواد ثبت نام بسته شده اند.

هم‌رسانی کنید