تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

اوتسال؛ مردی‌که پس از ۵۳۰۰ سال به حرف آمد

به گزارش دیلی‌میل، دانشمندان موفق شده‌اند که صدای «اوتسال» - مردی‌که ۵۳۰۰سال پیش مرده بود- را بازسازی کنند.

دانشمندان، با استفاده از سی‌تی اسکن توانسته‌اند که از تارهای صوتی مومیایی، گلو و دهان وی یک مدل دیجیتالی تهیه کنند.

اوتسال، کهن‎ترین مومیایی طبیعی یافت شده در اروپا است که در سال ۱۹۹۱ در کوه‌های آلپ یافت شد.

برای شنیدن صدای مرد یخی، این تیم اطلاعات فیزیکی در مورد گلوی او را با داده‌های به دست آمده از انرژی صوتی که می‌تواند تولید کند ترکیب کرده و از ترکیب کننده‌های صدا برای بازسازی آن استفاده کردند.

سی‌تی اسکن به محققان اجازه می‌دهد تا به صورت دیجیتالی حرکت بازو، جمجمه، مهره‌ها و استخوان مرد یخی را بدون وارد آوردن هرگونه خسارت به این جسد شکننده و حساس حرکت دهند.

دانش و فناوری

اوتسال؛ مردی‌که پس از ۵۳۰۰ سال به حرف آمد

اوتسال، کهن‎ترین مومیایی طبیعی یافت شده در اروپا است که در سال ۱۹۹۱ در کوه‌های آلپ یافت شد.

Thumbnail

به گزارش دیلی‌میل، دانشمندان موفق شده‌اند که صدای «اوتسال» - مردی‌که ۵۳۰۰سال پیش مرده بود- را بازسازی کنند.

دانشمندان، با استفاده از سی‌تی اسکن توانسته‌اند که از تارهای صوتی مومیایی، گلو و دهان وی یک مدل دیجیتالی تهیه کنند.

اوتسال، کهن‎ترین مومیایی طبیعی یافت شده در اروپا است که در سال ۱۹۹۱ در کوه‌های آلپ یافت شد.

برای شنیدن صدای مرد یخی، این تیم اطلاعات فیزیکی در مورد گلوی او را با داده‌های به دست آمده از انرژی صوتی که می‌تواند تولید کند ترکیب کرده و از ترکیب کننده‌های صدا برای بازسازی آن استفاده کردند.

سی‌تی اسکن به محققان اجازه می‌دهد تا به صورت دیجیتالی حرکت بازو، جمجمه، مهره‌ها و استخوان مرد یخی را بدون وارد آوردن هرگونه خسارت به این جسد شکننده و حساس حرکت دهند.

هم‌رسانی کنید