تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

تلاش ادارۀ احصاییه برای سرشماری جمعیت با استفاده از نرم افزار

مسؤولان ادارۀ مرکزی احصاییه می‎گویند که با درنظرداشت ناامنی‌ها در بخش‌های کشور که امکانات سرشماری را ناممکن می‌سازد، نیاز است که از این نرم افزار استفاده شود.

مسؤولان ادارۀ مرکزی احصاییه می‎گویند که به منظور برآورد جمعیت کشور، با کمک بنیاد «گیتس» از نرم افزار جدیدی به نام «ریموت سنسنگ» کار خواهند گرفت.
 
به گفتۀ این مسؤولان در حال حاضر، میزان رُشد جمعیت کشور سالانه به بیش از دو درصد می‌رسد و تمام جمعیت کشور، در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی، در حدود ۳۰ میلیون تن رسیده است.
 
این مسؤولان، نا امنی و نبود هزینه را از علت‌های عملی نشدن سرشماری نفوس در کشور می‌دانند.
 
احمد جاوید رسولی، رییس عمومی ادارۀ مرکزی احصاییه در این باره گفت: «ما این شیوه را ازسال ۲۰۱۶ آغازکردیم که بر بنیاد آن توانستیم اکنون نتایج بهتری را دریابیم. در برآورد نفوس و قراری که اطلاعات به دست آرودیم این شیوه تا ۹۵ درصد ارقام دقیق را به دست می‌دهد.»
 
با این همه، مزیت‌هایی که نرم افزار «ریموت سنسنگ» دارد، این است که می‎شود با آن در وقت کم و با هزینه اندک، روند سرشماری نفوس در کشور را عملی کرد.
 
حسیب‎الله موحد، معاون فنی ادارۀ مرکزی احصاییه اظهار داشت: «هرچند سرشماری نیازاساسی درکشور است، اما انجام اینکارتا ۲۵۰ میلیون دالر هزینه برمی‌دارد که حکومت افغانستان قادربه پرداخت این رقم نیست و تا کنون تمام ارزیابی‌های را که ما انجام داده‌ایم هم با کمک جامعۀ جهانی بوده است، بناء این شیوه مارا یاری می‌رساند که دروقت کم به ارقام نفوس، دست یابیم.»
 
بربنیاد آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه، در حال حاضر از حدود ۳۰ میلیون جمعیت کشور، در حدود ۱۵ میلیون آن بانوان استند.

دانش و فناوری

تلاش ادارۀ احصاییه برای سرشماری جمعیت با استفاده از نرم افزار

مسؤولان ادارۀ مرکزی احصاییه می‎گویند که با درنظرداشت ناامنی‌ها در بخش‌های کشور که امکانات سرشماری را ناممکن می‌سازد، نیاز است که از این نرم افزار استفاده شود.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ادارۀ مرکزی احصاییه می‎گویند که به منظور برآورد جمعیت کشور، با کمک بنیاد «گیتس» از نرم افزار جدیدی به نام «ریموت سنسنگ» کار خواهند گرفت.
 
به گفتۀ این مسؤولان در حال حاضر، میزان رُشد جمعیت کشور سالانه به بیش از دو درصد می‌رسد و تمام جمعیت کشور، در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی، در حدود ۳۰ میلیون تن رسیده است.
 
این مسؤولان، نا امنی و نبود هزینه را از علت‌های عملی نشدن سرشماری نفوس در کشور می‌دانند.
 
احمد جاوید رسولی، رییس عمومی ادارۀ مرکزی احصاییه در این باره گفت: «ما این شیوه را ازسال ۲۰۱۶ آغازکردیم که بر بنیاد آن توانستیم اکنون نتایج بهتری را دریابیم. در برآورد نفوس و قراری که اطلاعات به دست آرودیم این شیوه تا ۹۵ درصد ارقام دقیق را به دست می‌دهد.»
 
با این همه، مزیت‌هایی که نرم افزار «ریموت سنسنگ» دارد، این است که می‎شود با آن در وقت کم و با هزینه اندک، روند سرشماری نفوس در کشور را عملی کرد.
 
حسیب‎الله موحد، معاون فنی ادارۀ مرکزی احصاییه اظهار داشت: «هرچند سرشماری نیازاساسی درکشور است، اما انجام اینکارتا ۲۵۰ میلیون دالر هزینه برمی‌دارد که حکومت افغانستان قادربه پرداخت این رقم نیست و تا کنون تمام ارزیابی‌های را که ما انجام داده‌ایم هم با کمک جامعۀ جهانی بوده است، بناء این شیوه مارا یاری می‌رساند که دروقت کم به ارقام نفوس، دست یابیم.»
 
بربنیاد آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه، در حال حاضر از حدود ۳۰ میلیون جمعیت کشور، در حدود ۱۵ میلیون آن بانوان استند.

هم‌رسانی کنید