تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

دختران روبات‌ساز افغان در هالند به گرمی استقبال شدند

دختران روبات‌ساز افغان می‌گویند که یکی از اهداف مهم آنان پشتیبانی از حقوق زنان در افغانستان است و آنان به این کار ادامه می‌دهند.

دختران روبات ساز افغان در یک نشست جهانی هوش مصنوعی در شهر امستردام هالند با استقبال گرم روبه‌رو شدند.

در این نشست پژوهشگران، دانشمندان و مخترعان هوش مصنوعی بیش از ۱۰۰ کشور جهان برای دو روز شرکت کرده‌اند. 

در این نشست روباتی که این دختران افغان ساخته اند نیز به نمایش گذاشته شد.

فاطمه قادریان، یکی از دختران روبات ساز افغان که به تازگی پدرش در حملۀ گروه داعش بر یک مسجد در شهر هرات جان باخت، با وصف اندوهی که داشت، در این نشست سخنرانی کرد و از پشتیبانی پدرش برای رسیدن به آرزوهایش یاد کرد.

او گفت که آنان پس از اشتراک در یک رقابت جهانی در ایالات متحده امریکا با به دست آوردن مدال و همچنان با افتخار به کشور بازگشتند و توانستند دید شماری از خانواده ها در برابر زنان را اندازه‌ای تغییر دهند. 

دانش و فناوری

دختران روبات‌ساز افغان در هالند به گرمی استقبال شدند

دختران روبات‌ساز افغان می‌گویند که یکی از اهداف مهم آنان پشتیبانی از حقوق زنان در افغانستان است و آنان به این کار ادامه می‌دهند.

Thumbnail

دختران روبات ساز افغان در یک نشست جهانی هوش مصنوعی در شهر امستردام هالند با استقبال گرم روبه‌رو شدند.

در این نشست پژوهشگران، دانشمندان و مخترعان هوش مصنوعی بیش از ۱۰۰ کشور جهان برای دو روز شرکت کرده‌اند. 

در این نشست روباتی که این دختران افغان ساخته اند نیز به نمایش گذاشته شد.

فاطمه قادریان، یکی از دختران روبات ساز افغان که به تازگی پدرش در حملۀ گروه داعش بر یک مسجد در شهر هرات جان باخت، با وصف اندوهی که داشت، در این نشست سخنرانی کرد و از پشتیبانی پدرش برای رسیدن به آرزوهایش یاد کرد.

او گفت که آنان پس از اشتراک در یک رقابت جهانی در ایالات متحده امریکا با به دست آوردن مدال و همچنان با افتخار به کشور بازگشتند و توانستند دید شماری از خانواده ها در برابر زنان را اندازه‌ای تغییر دهند. 

هم‌رسانی کنید