تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

رباتی‎که در تهیه غذا تأخیر کرد وظیفه‎اش را از دست داد

«فلیپی»، رباتی برای تهیه غذا در یک رستورانت «فست فود» زنجیره یی استخدام شده بود، یک روز پس از آغاز کارش، بدلیل تأخیر در آماده کردن غذا، وظیفه اش به گونۀ موقتی تعلیق شد.

«فلیپی»، رباتی که برای تسریع روند خدمات رستورانت «فست فود» زنجیره یی در کالیفورنیای ایالات متحده استخدام شده بود، یک روز پس از آغاز به کار وظیفه اش را از دست داد.

قرار بود این ربات، در هرساعت، ۱۵۰ همبرگر آماده سازد، اما فلیپی در تهیه این تعداد همبرگر کوتاه آمد.

این ربات با کارکردن به عنوان آشپز در این رستورانت فست فود، به نحوی قربانی موفقیت های خودش شده است.

این ربات به گونۀ امتحانی برای یک هفته در این رستورانت گماشته شده بود تا اگر بتواند خواست های این رستورانت را اشباع کند، اما مالک رستورانت فست فود زنجیره یی، فقط یک روز پس از استخدام، دریافت که «فلیپی» پاسخ گوی نیازمندی های مشتریانش نیست.

مالک این رستورانت مجبور شد برای ایجاد مؤثریت در کارش، دوباره به کارمندانش رجوع کند و آنان را آموزش بدهد.

دانش و فناوری

رباتی‎که در تهیه غذا تأخیر کرد وظیفه‎اش را از دست داد

«فلیپی»، رباتی برای تهیه غذا در یک رستورانت «فست فود» زنجیره یی استخدام شده بود، یک روز پس از آغاز کارش، بدلیل تأخیر در آماده کردن غذا، وظیفه اش به گونۀ موقتی تعلیق شد.

Thumbnail

«فلیپی»، رباتی که برای تسریع روند خدمات رستورانت «فست فود» زنجیره یی در کالیفورنیای ایالات متحده استخدام شده بود، یک روز پس از آغاز به کار وظیفه اش را از دست داد.

قرار بود این ربات، در هرساعت، ۱۵۰ همبرگر آماده سازد، اما فلیپی در تهیه این تعداد همبرگر کوتاه آمد.

این ربات با کارکردن به عنوان آشپز در این رستورانت فست فود، به نحوی قربانی موفقیت های خودش شده است.

این ربات به گونۀ امتحانی برای یک هفته در این رستورانت گماشته شده بود تا اگر بتواند خواست های این رستورانت را اشباع کند، اما مالک رستورانت فست فود زنجیره یی، فقط یک روز پس از استخدام، دریافت که «فلیپی» پاسخ گوی نیازمندی های مشتریانش نیست.

مالک این رستورانت مجبور شد برای ایجاد مؤثریت در کارش، دوباره به کارمندانش رجوع کند و آنان را آموزش بدهد.

هم‌رسانی کنید