تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

ساخت «موشک هوشمند» از سوی دانشجویان بلخ

این دانشجویان شش ماه روی ساخت این موشک کار کرده‌اند و زمانی که شلیک می‌شود به سمت حرارت هدف را تعقیب می‌کند.

یک گروه چهار نفری از دانشجویان در بلخ توانسته‌اند که برای نخستین‌بار در کشور یک موشک هوشمند را بسازند. 

محمدامین جویا، رهبر این گروه، می‌گوید که بدنه‌ی این موشک از فلز فولاد ساخته شده است و چهار کیلومتر بُرد دارد. 

وی، می‌افزاید شش ماه روی ساخت این موشک کار کرده‌اند و یک جستجوگر حرارتی در آن نصب شده است و زمانی که شلیک می‌شود به سمت حرارت هدف را تعقیب می‌کند.

عارف موسوی، خبرنگار طلوع‌نیوز که با این گروه گفتگو کرده است، می‌گوید این گروه شش ماه روی این موشک کار کرده‌اند. 

این گروه که نام شانرا «گروه مفکوره سبز» گذاشته‌اند، در ساخت این موشک چهل‌هزار افغانی هزینه کرده‌اند.

محمدامین جویا، در حالی که آماده‌گی برای آزمایش این موشک می‌گرفت، به طلوع‌نیوز گفت: «قسمت موشک حرکی از پتاشیم نایتریک، سلفر و گلوکوز است که در قسمت مواد سوخت آن کار گرفته شده است.»

او اضافه کرد: «بدنه‌ی این استینگر از فلز فولاد ساخته شده است که دارای یک رادار کوچک است.»

آقای امین در مورد کاربرد این موشک تاکید کرد: «زمانی که چندین چرخبال باشد و می‌خواهی یکی از آنها را هدف قرار‌دهی آن وقت به صورت دستی کنترل می‌شود و دارای یک دوربین است که توسط آن می‌توانی هدف خود را تا موقعیت‌های دور بیبینی و شناسایی کنی.»
 
این موشک به درازای یک متر و سی سانتی ساخته شده است که شانزده کیلوگرام وزن دارد. 

سیدنورحسین حسینی، عضو تیم سازنده گان موشک گفت: «از طریق کمپیوتر ما می‌توانیم این موشک را کنترل کنیم و هدف را ردیابی کنیم. پروگرامی را که کمپیوتر روی هاردویر بتواند این را اجرا کند توسط من نوشته شده است.»

این گروه می‌گویند که برای بوجود آوردن تغییرات مثبت در کشور تلاش می‌ورزند. گروهی که می‌گویند اگر از سوی حکومت پشتیبانی شوند و امکانات در دسترس آنها گذاشته شود دستاوردهای خوب خواهند داشت.

علی میلاد، عضو گروه دادخواهی برای  تغییر اظهار داشت: «باید برای این جوانان توجه شود ما مطمئین هستیم که به زودترین فرصت سلاح‌های پیشرفته‌تر از این را توسط این جوانان می‌توانیم بسازیم و بتوانیم از حریم وطن خود دفاع کنیم.»

پیش از این محمدامین جویا، یک ربات را ساخته است که توانایی تشخیص ماین و تهدیدهای امنیتی را دارد. 

سازنده‌ی این ربات می‌گوید رباتی را که او ساخته است شب و روز توانایی آنرا دارد تا فاصله ده متری وسایل متحرک را شناسایی کند.

دانش و فناوری

ساخت «موشک هوشمند» از سوی دانشجویان بلخ

این دانشجویان شش ماه روی ساخت این موشک کار کرده‌اند و زمانی که شلیک می‌شود به سمت حرارت هدف را تعقیب می‌کند.

تصویر بندانگشتی

یک گروه چهار نفری از دانشجویان در بلخ توانسته‌اند که برای نخستین‌بار در کشور یک موشک هوشمند را بسازند. 

محمدامین جویا، رهبر این گروه، می‌گوید که بدنه‌ی این موشک از فلز فولاد ساخته شده است و چهار کیلومتر بُرد دارد. 

وی، می‌افزاید شش ماه روی ساخت این موشک کار کرده‌اند و یک جستجوگر حرارتی در آن نصب شده است و زمانی که شلیک می‌شود به سمت حرارت هدف را تعقیب می‌کند.

عارف موسوی، خبرنگار طلوع‌نیوز که با این گروه گفتگو کرده است، می‌گوید این گروه شش ماه روی این موشک کار کرده‌اند. 

این گروه که نام شانرا «گروه مفکوره سبز» گذاشته‌اند، در ساخت این موشک چهل‌هزار افغانی هزینه کرده‌اند.

محمدامین جویا، در حالی که آماده‌گی برای آزمایش این موشک می‌گرفت، به طلوع‌نیوز گفت: «قسمت موشک حرکی از پتاشیم نایتریک، سلفر و گلوکوز است که در قسمت مواد سوخت آن کار گرفته شده است.»

او اضافه کرد: «بدنه‌ی این استینگر از فلز فولاد ساخته شده است که دارای یک رادار کوچک است.»

آقای امین در مورد کاربرد این موشک تاکید کرد: «زمانی که چندین چرخبال باشد و می‌خواهی یکی از آنها را هدف قرار‌دهی آن وقت به صورت دستی کنترل می‌شود و دارای یک دوربین است که توسط آن می‌توانی هدف خود را تا موقعیت‌های دور بیبینی و شناسایی کنی.»
 
این موشک به درازای یک متر و سی سانتی ساخته شده است که شانزده کیلوگرام وزن دارد. 

سیدنورحسین حسینی، عضو تیم سازنده گان موشک گفت: «از طریق کمپیوتر ما می‌توانیم این موشک را کنترل کنیم و هدف را ردیابی کنیم. پروگرامی را که کمپیوتر روی هاردویر بتواند این را اجرا کند توسط من نوشته شده است.»

این گروه می‌گویند که برای بوجود آوردن تغییرات مثبت در کشور تلاش می‌ورزند. گروهی که می‌گویند اگر از سوی حکومت پشتیبانی شوند و امکانات در دسترس آنها گذاشته شود دستاوردهای خوب خواهند داشت.

علی میلاد، عضو گروه دادخواهی برای  تغییر اظهار داشت: «باید برای این جوانان توجه شود ما مطمئین هستیم که به زودترین فرصت سلاح‌های پیشرفته‌تر از این را توسط این جوانان می‌توانیم بسازیم و بتوانیم از حریم وطن خود دفاع کنیم.»

پیش از این محمدامین جویا، یک ربات را ساخته است که توانایی تشخیص ماین و تهدیدهای امنیتی را دارد. 

سازنده‌ی این ربات می‌گوید رباتی را که او ساخته است شب و روز توانایی آنرا دارد تا فاصله ده متری وسایل متحرک را شناسایی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره