تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

قدیمی‌‌ترین جای پای جهان کشف شد

بربنیاد گزارش نشریه آمریکایی «پیشرفت‌های علمی» یاScience Advances قدیمی‌ترین جای پای جهان در چین کشف شده است.

پژوهشگران، این جای پای را متعلق به یک موجود زنده در ٥٤١ تا ٥٥١ میلیون سال پیش می‌دانند.

نشریۀ پیش‌رفت‌های علمی، در گزارش تازه اش معلومات کامل و جامع را دربارۀ کشف این جای پای ارایه کرده است.

این نشریه نگاشته که این جای پای فسیل‌شدۀ یک موجود زنده در منطقۀ دره‌های یانگتسه در جنوب کشور چین، کشف شده است.

دانش و فناوری

قدیمی‌‌ترین جای پای جهان کشف شد

نشریۀ پیشرفت های علمی، نگاشته که این جای پای فسیل‌شدۀ یک موجود زنده در منطقۀ دره‌های یانگتسه در جنوب کشور چین، کشف شده است.

Thumbnail

بربنیاد گزارش نشریه آمریکایی «پیشرفت‌های علمی» یاScience Advances قدیمی‌ترین جای پای جهان در چین کشف شده است.

پژوهشگران، این جای پای را متعلق به یک موجود زنده در ٥٤١ تا ٥٥١ میلیون سال پیش می‌دانند.

نشریۀ پیش‌رفت‌های علمی، در گزارش تازه اش معلومات کامل و جامع را دربارۀ کشف این جای پای ارایه کرده است.

این نشریه نگاشته که این جای پای فسیل‌شدۀ یک موجود زنده در منطقۀ دره‌های یانگتسه در جنوب کشور چین، کشف شده است.

هم‌رسانی کنید