تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

ناسا یک ماهواره لیزری را به فضا می‌فرستد

ناسا یا سازمان هوانوردی و فضاشناسی ایالات متحده یک ماهواره لیزری را به فضا می‌فرستد. قرار است این ماهواره در باره یخ‌های زمین تحقیق کند. 

دانشمندان می‌گویند که آب شدن یخ‌ها قطب‌های زمین و نیز یخچال‌های طبیعی دیگر از بزرگترین چالش‌های محیط زیستی در جهان استند.

اما با بررسی‌های تازه امید می‌ورد که علت‌های بیشتر آب شدن این یخ‌ها کشف شوند و راه‌هایی برای حفظ آن‌ها پیدا شوند.
 
یخچال‌های طبیعی جهان که برای حفظ آب و  هوای مناسب در جهان بسیار مهم پنداشته می‌شوند، در حال آب شدن استند.

این پژوهش با اشعه‌های لیزری که این ماهواره خواهد فرستاد انجام می شود.

کیلی برونت، دانشمند ناسا، گفت: «این ماهواره، از پرتوهای لیزر کار می گیرند که از ماهواره به زمین فرستاده می شوند و دوباره از زمین به ماهواره می روند. ما از جهیدن دوباره اشعه می توانیم که ارتفاع یخ و زمین را به گونه درست و دقیق اندازه گیری کنیم. مهمتر از آن این است که این ماهواره هر نود روز یک بار دوباره برمی گردد و یک بررسی دیگر انجام می دهد.»

ناسا می‌گوید که اندازه گیری دقیق یخ های جهان می تواند اندازه تاثیر پذیری یخ ها را از گرما و عوامل دیگر تعیین کند.

اندازه گیری یخ‌ها از زمین دشوار است و آب شدن کم پیشینه این یخ‌ها نیاز را برای بررسی‌ها بیشتر ساخته است.

برونت گفت: «وقتی که ما دریاهای یخی را از دست بدهیم، روابط هوای قطب با دریاها تغییر می کند و گرما و رطوبت به آسانی از موانع عبور می کنند. سرانجام، این کار بر آب و هوای جهان و بر هر انسان اثرگذار خواهد بود. یخ های زمین متفاوت استند. وقتی این یخ ها آب می شوند و به اقیانوس ها می ریزند، این کار بر افزایش سطح آب اقیانوس ها و جوامع ساحلی اثر می گذارد.»

این ماهواره از ایالت کالیفورنیای ایالات متحده به فضا پرتاب خواهد شد و به گفته ناسا، اطلاعاتی که این ماهواره گردآوری می کند، به گونه آنلاین در اختیار مردم جهان قرار خواهد گرفت. 

دانش و فناوری

ناسا یک ماهواره لیزری را به فضا می‌فرستد

سازمان هوانوردی و فضایی ایالات متحده یا ناسا می‌گوید این ماهواره در باره یخچال‌های طبیقی جهان تحقیق خواهند کرد. 

تصویر بندانگشتی

ناسا یا سازمان هوانوردی و فضاشناسی ایالات متحده یک ماهواره لیزری را به فضا می‌فرستد. قرار است این ماهواره در باره یخ‌های زمین تحقیق کند. 

دانشمندان می‌گویند که آب شدن یخ‌ها قطب‌های زمین و نیز یخچال‌های طبیعی دیگر از بزرگترین چالش‌های محیط زیستی در جهان استند.

اما با بررسی‌های تازه امید می‌ورد که علت‌های بیشتر آب شدن این یخ‌ها کشف شوند و راه‌هایی برای حفظ آن‌ها پیدا شوند.
 
یخچال‌های طبیعی جهان که برای حفظ آب و  هوای مناسب در جهان بسیار مهم پنداشته می‌شوند، در حال آب شدن استند.

این پژوهش با اشعه‌های لیزری که این ماهواره خواهد فرستاد انجام می شود.

کیلی برونت، دانشمند ناسا، گفت: «این ماهواره، از پرتوهای لیزر کار می گیرند که از ماهواره به زمین فرستاده می شوند و دوباره از زمین به ماهواره می روند. ما از جهیدن دوباره اشعه می توانیم که ارتفاع یخ و زمین را به گونه درست و دقیق اندازه گیری کنیم. مهمتر از آن این است که این ماهواره هر نود روز یک بار دوباره برمی گردد و یک بررسی دیگر انجام می دهد.»

ناسا می‌گوید که اندازه گیری دقیق یخ های جهان می تواند اندازه تاثیر پذیری یخ ها را از گرما و عوامل دیگر تعیین کند.

اندازه گیری یخ‌ها از زمین دشوار است و آب شدن کم پیشینه این یخ‌ها نیاز را برای بررسی‌ها بیشتر ساخته است.

برونت گفت: «وقتی که ما دریاهای یخی را از دست بدهیم، روابط هوای قطب با دریاها تغییر می کند و گرما و رطوبت به آسانی از موانع عبور می کنند. سرانجام، این کار بر آب و هوای جهان و بر هر انسان اثرگذار خواهد بود. یخ های زمین متفاوت استند. وقتی این یخ ها آب می شوند و به اقیانوس ها می ریزند، این کار بر افزایش سطح آب اقیانوس ها و جوامع ساحلی اثر می گذارد.»

این ماهواره از ایالت کالیفورنیای ایالات متحده به فضا پرتاب خواهد شد و به گفته ناسا، اطلاعاتی که این ماهواره گردآوری می کند، به گونه آنلاین در اختیار مردم جهان قرار خواهد گرفت. 

هم‌رسانی کنید