تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

چین برای نخستین بار دو میمون را شبیه سازی کرد

دانشمندان در چین برای نخستین بار دو میمون را شبیه سازی کردند. آنان امیداور اند که این فرایند بتواد در آینده در تشخیص بیماری های انسان نیز کمک کند.

برای نخستین بار در جهان، دو میمون شبه سازی شده در چین متولد شدند.

دانشمندان موفق شدند که با استفاده از روش شبیه سازی گوسفندی که بیست سال پیش در اسکاتلند شببه سازی شد، ژونگ – ژونگ و هوا – هوا را شبیه سازی کنند.

این دو میمون، هشت هفته پیش در یک آزمایشگاه در چین متولد شدند.

به گفته مسؤولان چینی، پس از هفتاد و نه بار تلاش نا موفق، سرانجام انتقال دی‌ان‌ای این میمون ها با موفقیت انجام شد.

این نخستین میمون های جهان هستند که با انتقال دی ان ای شبیه سازی شده اند.

دانشمندان باور دارند که این فرایند آنان را در تشخیص و تداوری انسان ها به ویژه بیماری آلزایمر نیز کمک کنند.

دانش و فناوری

چین برای نخستین بار دو میمون را شبیه سازی کرد

دانشمندان در چین برای نخستین بار دو میمون را شبیه سازی کردند. آنان امیداور اند که این فرایند بتواد در آینده در تشخیص بیماری های انسان نیز کمک کند.

Thumbnail

برای نخستین بار در جهان، دو میمون شبه سازی شده در چین متولد شدند.

دانشمندان موفق شدند که با استفاده از روش شبیه سازی گوسفندی که بیست سال پیش در اسکاتلند شببه سازی شد، ژونگ – ژونگ و هوا – هوا را شبیه سازی کنند.

این دو میمون، هشت هفته پیش در یک آزمایشگاه در چین متولد شدند.

به گفته مسؤولان چینی، پس از هفتاد و نه بار تلاش نا موفق، سرانجام انتقال دی‌ان‌ای این میمون ها با موفقیت انجام شد.

این نخستین میمون های جهان هستند که با انتقال دی ان ای شبیه سازی شده اند.

دانشمندان باور دارند که این فرایند آنان را در تشخیص و تداوری انسان ها به ویژه بیماری آلزایمر نیز کمک کنند.

هم‌رسانی کنید