تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

کشف نُه فرمول کیمیایی از سوی یک جوان در جوزجان

زلمی افغان ناصری، بیست و هشت سال دارد و دوسال می‌شود که از دانشکده تکنولوژی کیمیایی جوزجان فارغ شده است.

یک جوان دانش‌آموخته در ولایت جوزجان برای نخستین‌ بار نُه فرمول کیمیایی را کشف کرده است. زلمی افغان ناصری، بیست و هشت سال دارد و دوسال می‌شود که از دانشکده تکنولوژی کیمیایی جوزجان فارغ شده است. 

این جوان، جدید‌ترین جدول دورانی عناصر را نیز ترتیب کرده است که دارای ۲۸ ویژگی است و سبب سهولت برای دانش‌آموزان شده است. 

وی، به طلوع‌نیوز گفت: «یک فرمول که کشف کردم به پنج نوع مرکبات کار می‌دهد، هشت فرمول دیگر در مقابل مرکبات اکسیژن‌دار، سلفر‌دار، مرکبات حلقوی اکسیژن‌دار و غیره کار می‌دهد.»

او در مورد جدول دورانی عناصر بیان داشت: «محصل ضرورت ندارد که برود چندین کتاب را مطالعه کند تا مشخصه یک عنصر را پیدا کند در حقیقت ما یک کتاب را در یک جدول گنجانیدیم که از آن خیلی استفاده صورت می‌گیرد.»

کتاب کیمیای عضوی، فرهنگ عناصر کیمیاوی، جدول کیمیایی و هندسه ترسیمی از اثرهای این جوان دانش‌آموخته است.

این جوان ابراز تاسف می‌کند از اینکه با وجود داشتن گواهینامه‌های تحصیلی اما تا کنون به کار در یکی از اداره‌های دولتی جذب نشده است. 

ناصری، تاکید می‌ورزد: «هیچ وقت همت خود را از دست نداده‌ام با وجودی که سند تحصیلی دارم اما برای من کسی وظیفه نمی‌دهد. با این وجود می‌خواهم به کشور خود خدمت کنم.» 

جوان‌های دانش‌آموخته نیروی انسانی کشور به شمار می‌روند و خواست‌ها بر اینست که حکومت باید این جوانان را پشتیبانی کند. 

تمنا آرزو، فعال جامعه مدنی می‌گوید: «جای تاسف است که حمایت از این جوانان وجود ندارد و باعث می‌شود که این جوانان از مملکت فرار کنند.»

حالا این جوان می‌گوید که روی ساخت یک دستگاه تصفیه نفت و آب کار می‌کند و به زودی این دستگاه را می‌سازد. 

دانش و فناوری

کشف نُه فرمول کیمیایی از سوی یک جوان در جوزجان

زلمی افغان ناصری، بیست و هشت سال دارد و دوسال می‌شود که از دانشکده تکنولوژی کیمیایی جوزجان فارغ شده است.

تصویر بندانگشتی

یک جوان دانش‌آموخته در ولایت جوزجان برای نخستین‌ بار نُه فرمول کیمیایی را کشف کرده است. زلمی افغان ناصری، بیست و هشت سال دارد و دوسال می‌شود که از دانشکده تکنولوژی کیمیایی جوزجان فارغ شده است. 

این جوان، جدید‌ترین جدول دورانی عناصر را نیز ترتیب کرده است که دارای ۲۸ ویژگی است و سبب سهولت برای دانش‌آموزان شده است. 

وی، به طلوع‌نیوز گفت: «یک فرمول که کشف کردم به پنج نوع مرکبات کار می‌دهد، هشت فرمول دیگر در مقابل مرکبات اکسیژن‌دار، سلفر‌دار، مرکبات حلقوی اکسیژن‌دار و غیره کار می‌دهد.»

او در مورد جدول دورانی عناصر بیان داشت: «محصل ضرورت ندارد که برود چندین کتاب را مطالعه کند تا مشخصه یک عنصر را پیدا کند در حقیقت ما یک کتاب را در یک جدول گنجانیدیم که از آن خیلی استفاده صورت می‌گیرد.»

کتاب کیمیای عضوی، فرهنگ عناصر کیمیاوی، جدول کیمیایی و هندسه ترسیمی از اثرهای این جوان دانش‌آموخته است.

این جوان ابراز تاسف می‌کند از اینکه با وجود داشتن گواهینامه‌های تحصیلی اما تا کنون به کار در یکی از اداره‌های دولتی جذب نشده است. 

ناصری، تاکید می‌ورزد: «هیچ وقت همت خود را از دست نداده‌ام با وجودی که سند تحصیلی دارم اما برای من کسی وظیفه نمی‌دهد. با این وجود می‌خواهم به کشور خود خدمت کنم.» 

جوان‌های دانش‌آموخته نیروی انسانی کشور به شمار می‌روند و خواست‌ها بر اینست که حکومت باید این جوانان را پشتیبانی کند. 

تمنا آرزو، فعال جامعه مدنی می‌گوید: «جای تاسف است که حمایت از این جوانان وجود ندارد و باعث می‌شود که این جوانان از مملکت فرار کنند.»

حالا این جوان می‌گوید که روی ساخت یک دستگاه تصفیه نفت و آب کار می‌کند و به زودی این دستگاه را می‌سازد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره