تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

ساخت دستگاۀ تولید برق بدون مصرف در بلخ

این دستگاه از چهار بخش چون «دینام»، «لنگر»، «موتور» و «کنترل باکس» یا تنظیم کنندۀ برق تشکیل شده است؛ ابزارهایی که ساخت کشورهای چین، ایران و پاکستان استند.

یک مرد در ولایت بلخ، یک دستگاۀ تولید برق را ساخته است که بدون هیچ مصرف می ‌تواند ۱۲ کیلووات انرژی برق را تولید کند.

سیدنادر که ۴۷ سال دارد و در بخش علوم تجربی در بیرون از کشور آموزش دیده است، می ‌گوید سه سال روی این دستگاه کار کرده و برای ساخت آن از ابزارهای ساخت کشورهای چین، پاکستان و ایران کار گرفته است.

سیدنادر، این دستگاه را «ماشین خودکار تولید برق» نام گذاشته است. وی، می گوید برای ساخت این دستگاه، هفتاد هزار افغانی هزینه کرده است.

به گفتۀ او، با وارد شدن این دستگاه به بازار، باشنده ‌گان کشور در بخش ‌های دور دست نیز به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد.

سازندۀ این دستگاه، یک شرکت آبرسانی در مزارشریف نیز دارد و می‌گوید به دلیل آنکه بیشتر وقت‌ ها با مشکل نبود برق روبرو می‌شد، تصمیم گرفت تا دستگاهی را بسازد که این مشکل از میان برداشته شود.

سیدنادر، گفت: «ما زیادتر وقت‌ها مشکل برق داشتیم، جنراتور عوارض می‌کرد، مردم به حساب همین که برق نبود شکایت داشتند، به این فکر افتادم که دیگر کشورها می‌ توانند مشکلات شان را رفع بسازند، ما چرا نمی ‌توانیم.»

سیدنادر، تأکید دارد که اگر از سوی دولت و یا بازرگانان پشتیبانی مالی شود می ‌تواند دستگاه های بزرگ ‌تر را بسازد و وارد بازار کند.

او می افزاید: «اگر دولت و تاجران همکاری کنند ما می‌توانیم از ده ها خانه تا صدها خانه را زیر پوشش برق بگیریم.»

در همین حال، آگاهان بر این باورند که اگر حکومت از بهر ساخت معیاری این دستگاه سرمایه گذاری کند و تولید این دستگاه افزایش یابد از، یک سو مردم دسترسی به انرژی برق پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بهبود در وضع اقتصادی آنان بوجود خواهد آمد.

سیدعلی ‌شاه، استاد دانشگاه می‌گوید: «اگر بتوانیم از این نوع دستگاه‌ها را صادر کنیم به اقتصاد مردم ما بهبود بوجود خواهد آمد.»

او ادامه داد: «در مسالۀ تولید تمام اجزا این باید در داخل افغانستان تولید شود و به عنوان تولید افغانستان به مردم توزیع شود با یک قیمت مناسب که مردم بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کرده و از آن استفاده کند.»

دانش و فناوری

ساخت دستگاۀ تولید برق بدون مصرف در بلخ

این دستگاه از چهار بخش چون «دینام»، «لنگر»، «موتور» و «کنترل باکس» یا تنظیم کنندۀ برق تشکیل شده است؛ ابزارهایی که ساخت کشورهای چین، ایران و پاکستان استند.

تصویر بندانگشتی

یک مرد در ولایت بلخ، یک دستگاۀ تولید برق را ساخته است که بدون هیچ مصرف می ‌تواند ۱۲ کیلووات انرژی برق را تولید کند.

سیدنادر که ۴۷ سال دارد و در بخش علوم تجربی در بیرون از کشور آموزش دیده است، می ‌گوید سه سال روی این دستگاه کار کرده و برای ساخت آن از ابزارهای ساخت کشورهای چین، پاکستان و ایران کار گرفته است.

سیدنادر، این دستگاه را «ماشین خودکار تولید برق» نام گذاشته است. وی، می گوید برای ساخت این دستگاه، هفتاد هزار افغانی هزینه کرده است.

به گفتۀ او، با وارد شدن این دستگاه به بازار، باشنده ‌گان کشور در بخش ‌های دور دست نیز به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد.

سازندۀ این دستگاه، یک شرکت آبرسانی در مزارشریف نیز دارد و می‌گوید به دلیل آنکه بیشتر وقت‌ ها با مشکل نبود برق روبرو می‌شد، تصمیم گرفت تا دستگاهی را بسازد که این مشکل از میان برداشته شود.

سیدنادر، گفت: «ما زیادتر وقت‌ها مشکل برق داشتیم، جنراتور عوارض می‌کرد، مردم به حساب همین که برق نبود شکایت داشتند، به این فکر افتادم که دیگر کشورها می‌ توانند مشکلات شان را رفع بسازند، ما چرا نمی ‌توانیم.»

سیدنادر، تأکید دارد که اگر از سوی دولت و یا بازرگانان پشتیبانی مالی شود می ‌تواند دستگاه های بزرگ ‌تر را بسازد و وارد بازار کند.

او می افزاید: «اگر دولت و تاجران همکاری کنند ما می‌توانیم از ده ها خانه تا صدها خانه را زیر پوشش برق بگیریم.»

در همین حال، آگاهان بر این باورند که اگر حکومت از بهر ساخت معیاری این دستگاه سرمایه گذاری کند و تولید این دستگاه افزایش یابد از، یک سو مردم دسترسی به انرژی برق پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بهبود در وضع اقتصادی آنان بوجود خواهد آمد.

سیدعلی ‌شاه، استاد دانشگاه می‌گوید: «اگر بتوانیم از این نوع دستگاه‌ها را صادر کنیم به اقتصاد مردم ما بهبود بوجود خواهد آمد.»

او ادامه داد: «در مسالۀ تولید تمام اجزا این باید در داخل افغانستان تولید شود و به عنوان تولید افغانستان به مردم توزیع شود با یک قیمت مناسب که مردم بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کرده و از آن استفاده کند.»

هم‌رسانی کنید