تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

ادامه بازی‌های لیگ‌برتر کرکت؛ تیم پکتیا با تفاوت ۳۷دوش بلخ را برد

در ادامۀ رقابت‌های لیگ‌برتر کرکت کشور که در امارات متحدۀ عرب در حال برگزاری است، تیم پکتیا توانست با تفاوت ۳۷ دوش تیم بلخ را شکست بدهد.

بازی را نخست در بخش توپ زنی، کرکت بازان تیم پکتیا آغاز کردند و توانستند در ۲۰آور بازی با ازدست دادن چهار بازیکن، ۲۰۴دوش را انجام دهند.

در بخش توپ زنی برای تیم پکتیا، شهزاد محمدی ۷۰ دوش را به ثمر رساند. در مقابل در بخش توپ زنی برای تیم بلخ، گلبدین نایب خوب در خشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در مقابل، کرکت بازان تیم بلخ بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شده کرکت بازان پکتیا را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۳۷ دوش به این تیم واگذار کردند.

در پایان این دیدار، کمیرون دیلپورت با درخشش در بخش توپ زنی، از سوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

ورزش

ادامه بازی‌های لیگ‌برتر کرکت؛ تیم پکتیا با تفاوت ۳۷دوش بلخ را برد

در پایان این دیدار، کمیرون دیلپورت با درخشش در بخش توپ زنی، از سوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ رقابت‌های لیگ‌برتر کرکت کشور که در امارات متحدۀ عرب در حال برگزاری است، تیم پکتیا توانست با تفاوت ۳۷ دوش تیم بلخ را شکست بدهد.

بازی را نخست در بخش توپ زنی، کرکت بازان تیم پکتیا آغاز کردند و توانستند در ۲۰آور بازی با ازدست دادن چهار بازیکن، ۲۰۴دوش را انجام دهند.

در بخش توپ زنی برای تیم پکتیا، شهزاد محمدی ۷۰ دوش را به ثمر رساند. در مقابل در بخش توپ زنی برای تیم بلخ، گلبدین نایب خوب در خشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در مقابل، کرکت بازان تیم بلخ بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شده کرکت بازان پکتیا را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۳۷ دوش به این تیم واگذار کردند.

در پایان این دیدار، کمیرون دیلپورت با درخشش در بخش توپ زنی، از سوی کادری فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

هم‌رسانی کنید