تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

افغانستان در سومین‌بازی یک‌روزۀ زیمبابوی را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار یک روزه توانست زیمبابوی را شکست بدهد.

تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه‌شب ( ۲۴دلو) در سومین‌بازی یک روزۀ شان توانست زیمبابوی را با تفاوت شش ویکت در در ورزشگاه شارجه در امارات متحده، شکست بدهد.

نخست بازی را زیمبابوی آغاز کرد و برای افغانستان ۱۵۵دوش هدف تعین کرد.

افغانستان توانست با ازدست‌دادن چهار ویکت، هدف داده‌شده را به دست بیاورد و این تیم را با ۱۵۸دوش، شکست بدهد.

در این دیدار، راشادخان بازیکن تیم ملی کشور خوب درخشید و توانست پنج ویکیت حریف را، به دست آورد.

درهمین‌حال، مجیب زدران بازیکن ۱۶‌سالۀ کشور نیز خوب درخشید و در آور دهم این بازی با انجام‌دادن ۴۵دوش، توانست سه‌بازیکن حریف را از میدان، حذف کند.

درمقابل، چتارا، توپ‎انداز زیمبابوی توانست دوبازیکن افغان را در آور هشتم از میدان بازی، بیرون کند.

از جانب افغانستان رحمت‌شاه توانست در ۵۲توپ، ۵۶دوش و ناصرجمال نیز ۵۱دوش را به سود تیم خود کسب کنند.

قرار است دوتیم برای چهارمین بازی یک‌روزۀ شان روز جمعه (۲۷دلو)، بخت‌آزمایی کنند.

این درحالی‌ست که در سه‌بازی یک‌روزه میان دوتیم، افغانستان توانسته‌است دوبار زیمبابوی را شکست بدهد.

ورزش

افغانستان در سومین‌بازی یک‌روزۀ زیمبابوی را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار یک روزه توانست زیمبابوی را شکست بدهد.

Thumbnail

تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه‌شب ( ۲۴دلو) در سومین‌بازی یک روزۀ شان توانست زیمبابوی را با تفاوت شش ویکت در در ورزشگاه شارجه در امارات متحده، شکست بدهد.

نخست بازی را زیمبابوی آغاز کرد و برای افغانستان ۱۵۵دوش هدف تعین کرد.

افغانستان توانست با ازدست‌دادن چهار ویکت، هدف داده‌شده را به دست بیاورد و این تیم را با ۱۵۸دوش، شکست بدهد.

در این دیدار، راشادخان بازیکن تیم ملی کشور خوب درخشید و توانست پنج ویکیت حریف را، به دست آورد.

درهمین‌حال، مجیب زدران بازیکن ۱۶‌سالۀ کشور نیز خوب درخشید و در آور دهم این بازی با انجام‌دادن ۴۵دوش، توانست سه‌بازیکن حریف را از میدان، حذف کند.

درمقابل، چتارا، توپ‎انداز زیمبابوی توانست دوبازیکن افغان را در آور هشتم از میدان بازی، بیرون کند.

از جانب افغانستان رحمت‌شاه توانست در ۵۲توپ، ۵۶دوش و ناصرجمال نیز ۵۱دوش را به سود تیم خود کسب کنند.

قرار است دوتیم برای چهارمین بازی یک‌روزۀ شان روز جمعه (۲۷دلو)، بخت‌آزمایی کنند.

این درحالی‌ست که در سه‌بازی یک‌روزه میان دوتیم، افغانستان توانسته‌است دوبار زیمبابوی را شکست بدهد.

هم‌رسانی کنید