تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

افغانستان پاکستان را در بازی‌های آسیایی کرکت شکست داد

در این دیدار مجیب زدران، از تیم کرکت زیر نزده سال کشور، توانست شش بازی‌کن تیم پاکستان را از میدان بیرون کند.

تیم ملی زیر نزده سال کرکت افغانستان تیم زیر نزده سال کرکت پاکستان را در بازی‌های جام جوانان آسیا با تفاوت هفت ویکت شکست داد. 

این بازی روز جمعه در مالیزیا برگزار شد.

افغانستان در یک گروه با سریلانکا و پاکستان قرار دارد. 

در این دیدار، بازی را نخست پاکستان آغاز کرد و با از دست دادن تمامی بازی‌کنانش توانست ۵۸ دوش را به عنوان هدف برای افغانستان تعیین کند.

در این بازی، افغانستان توانست هدف تعیین شده را با از دست دادن سه بازی‌کن به دست بیاورد. 

بورد کرکت کشور در یک خبرنامه این برد افغانستان را یک مؤفقیت تاریخی خواند.

در بخش توپ اندازی، مجیب زدران از تیم افغانستان توانست شش بازی‌کن پاکستان را از میدان بازی بیرون کند.

مجیب زدران توانست در برد افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. 

در بازی آینده، تیم کرکت زیر نزده سال افغانستان در برابر تیم سریلانکا به میدان می‌رود.

ورزش

افغانستان پاکستان را در بازی‌های آسیایی کرکت شکست داد

در این دیدار مجیب زدران، از تیم کرکت زیر نزده سال کشور، توانست شش بازی‌کن تیم پاکستان را از میدان بیرون کند.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی زیر نزده سال کرکت افغانستان تیم زیر نزده سال کرکت پاکستان را در بازی‌های جام جوانان آسیا با تفاوت هفت ویکت شکست داد. 

این بازی روز جمعه در مالیزیا برگزار شد.

افغانستان در یک گروه با سریلانکا و پاکستان قرار دارد. 

در این دیدار، بازی را نخست پاکستان آغاز کرد و با از دست دادن تمامی بازی‌کنانش توانست ۵۸ دوش را به عنوان هدف برای افغانستان تعیین کند.

در این بازی، افغانستان توانست هدف تعیین شده را با از دست دادن سه بازی‌کن به دست بیاورد. 

بورد کرکت کشور در یک خبرنامه این برد افغانستان را یک مؤفقیت تاریخی خواند.

در بخش توپ اندازی، مجیب زدران از تیم افغانستان توانست شش بازی‌کن پاکستان را از میدان بازی بیرون کند.

مجیب زدران توانست در برد افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. 

در بازی آینده، تیم کرکت زیر نزده سال افغانستان در برابر تیم سریلانکا به میدان می‌رود.

هم‌رسانی کنید