تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

برگزاری رقابت‎های باولینگ میان بانوان دانش‎جو

این رقابت ها که به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن برگزار شده بود، در آن شانزده دانشجوی بانو از دانشگاه های مختلف کشور شرکت کرده بودند.

نخستین دور رقابت های باولینگ بانوان دانشجو، زیر نام «زن نماد از مهر» به مناسبت بزرگ داشت از هشتم مارچ، روز جهانی زن، از سوی فدراسیون باولینگ کشور در کابل برگزار گردید.

مسؤولان این فدراسیون، هدف از برگزاری این رقابت ها را، رشد رشته ورزشی باولینگ میان بانوان می گویند.

ادریس فاروقی، رییس فدراسیون باولینگ گفت: «هدف از برگزاری این رقابت های ما بین دانشگاه ها این بود که ما بتوانیم باولینگ را بین محصلین معرفی کنیم و همچنان گزینش چهره های برتر به تیم ملی کشور است.» 

در همین حال، مسؤولان ریاست تربیت بدنی بر ادامه همکاری با این فدارسیون تأکید می ورزد.

حفیظ ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش می گوید: «امیدواریم که با همکاری کمیتۀ ملی المپیک بتوانیم این فدراسیون را همکاری کنیم و رشته باولینگ را در سراسر کشور به مردم معرفی کنیم.»

در این رقابت ها که شانزده بانو از دانشگاه های مختلف کشور شرکت کرده بودند، در نهایت چهار بانو توانستند به دور نهایی این رقابت ها صعود کنند که در دور نهایی این رقابت ها مرسل امیری، در چهار روند بازی با بدست آوردن ۹۹امتیاز جایگاه نخست و شهیره شهیر، نیز با بدست آوردن ۸۷ امتیاز جایگاه دوم این رقابت ها را بدست آوردند.

مرسل امیری گفت: «چهار سال می شود که رشته باولینگ را انجام می دهم و افتخار می کنم که امروز توانستم جایگاه اول را از آن خود کنم.»

فدراسیون باولینگ کشور سه ماه پیش در چارچوب کمیتۀ ملی المپیک کشور ایجاد شد و یک ماه پیش نیز رسمأ به عضویت فدراسیون آسیایی و جهانی درآمد.

ورزش

برگزاری رقابت‎های باولینگ میان بانوان دانش‎جو

این رقابت ها که به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن برگزار شده بود، در آن شانزده دانشجوی بانو از دانشگاه های مختلف کشور شرکت کرده بودند.

Thumbnail

نخستین دور رقابت های باولینگ بانوان دانشجو، زیر نام «زن نماد از مهر» به مناسبت بزرگ داشت از هشتم مارچ، روز جهانی زن، از سوی فدراسیون باولینگ کشور در کابل برگزار گردید.

مسؤولان این فدراسیون، هدف از برگزاری این رقابت ها را، رشد رشته ورزشی باولینگ میان بانوان می گویند.

ادریس فاروقی، رییس فدراسیون باولینگ گفت: «هدف از برگزاری این رقابت های ما بین دانشگاه ها این بود که ما بتوانیم باولینگ را بین محصلین معرفی کنیم و همچنان گزینش چهره های برتر به تیم ملی کشور است.» 

در همین حال، مسؤولان ریاست تربیت بدنی بر ادامه همکاری با این فدارسیون تأکید می ورزد.

حفیظ ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش می گوید: «امیدواریم که با همکاری کمیتۀ ملی المپیک بتوانیم این فدراسیون را همکاری کنیم و رشته باولینگ را در سراسر کشور به مردم معرفی کنیم.»

در این رقابت ها که شانزده بانو از دانشگاه های مختلف کشور شرکت کرده بودند، در نهایت چهار بانو توانستند به دور نهایی این رقابت ها صعود کنند که در دور نهایی این رقابت ها مرسل امیری، در چهار روند بازی با بدست آوردن ۹۹امتیاز جایگاه نخست و شهیره شهیر، نیز با بدست آوردن ۸۷ امتیاز جایگاه دوم این رقابت ها را بدست آوردند.

مرسل امیری گفت: «چهار سال می شود که رشته باولینگ را انجام می دهم و افتخار می کنم که امروز توانستم جایگاه اول را از آن خود کنم.»

فدراسیون باولینگ کشور سه ماه پیش در چارچوب کمیتۀ ملی المپیک کشور ایجاد شد و یک ماه پیش نیز رسمأ به عضویت فدراسیون آسیایی و جهانی درآمد.

هم‌رسانی کنید