تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

برگزاری نخستین دور رقابت‌های گزینشی باولینگ بانوان در کابل

نخستین دور رقابت‌های گزینشی باولینگ بانوان ازبهر گزینش چهره‌های برتر به تیم منتخب بانوان پایتخت، در کابل برگزار شدند.

در این رقابت‌ها، ۱۶ ورزشکار شرکت کرده بودند که در پایان شش چهرۀ برتر آنان به تیم منتخب باولینگ بانوان شهر کابل برای حضور در رقابت‌های گزینشی تیم ملی برگزیده شدند.

زحل بیات با کسب ۱۵۰امتیاز بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها ایستاد، الهه انوری با ۱۴۷  امتیاز دوم شد و مهر مرسل امیری با گرفتن ۱۲۳امتیاز به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک و تربیت بدنی برگزاری این رقابت‌ها را برای پیشرفت ورزش باولینگ در کشور مؤثر می‌دانند.

هفتۀ پیش، رقابت‌ها گزینشی باولینگ آقایان نیز در شهر کابل برگزار شدند.

ورزش

برگزاری نخستین دور رقابت‌های گزینشی باولینگ بانوان در کابل

زحل بیات با کسب ۱۵۰امتیاز بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها ایستاد، الهه انوری با ۱۴۷  امتیاز دوم شد و مهر مرسل امیری با گرفتن ۱۲۳امتیاز به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

تصویر بندانگشتی

نخستین دور رقابت‌های گزینشی باولینگ بانوان ازبهر گزینش چهره‌های برتر به تیم منتخب بانوان پایتخت، در کابل برگزار شدند.

در این رقابت‌ها، ۱۶ ورزشکار شرکت کرده بودند که در پایان شش چهرۀ برتر آنان به تیم منتخب باولینگ بانوان شهر کابل برای حضور در رقابت‌های گزینشی تیم ملی برگزیده شدند.

زحل بیات با کسب ۱۵۰امتیاز بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها ایستاد، الهه انوری با ۱۴۷  امتیاز دوم شد و مهر مرسل امیری با گرفتن ۱۲۳امتیاز به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک و تربیت بدنی برگزاری این رقابت‌ها را برای پیشرفت ورزش باولینگ در کشور مؤثر می‌دانند.

هفتۀ پیش، رقابت‌ها گزینشی باولینگ آقایان نیز در شهر کابل برگزار شدند.

هم‌رسانی کنید