تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

تیم الف کرکت افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود

بورد کرکت کشور می‌گوید که تیم الف افغانستان آماده‌گی‌های لازم را برای رویارویی با تیم الف هند روی دست گرفته است.

ملی پوشان کرکت کشور از تیم الف افغانستان در بازی‌های سه‌جانبۀ یک روزۀ کرکت امروز در برابر تیم الف هند به میدان می‌روند. 

این بازی‌ها در افریقای جنوبی برگزار می‌شوند. 

بازی افغانستان در برابر هند ساعت ۱۲ چاشت به وقت افغانستان برگزار می‌شود. 

بازی آیندۀ افغانستان در برابر تیم الف هند روز سه شنبۀ همین هفته برگزار می‌شود. 

در این بازی‌ها افغانستان در یک دیدار یک روزۀ کرکت با تیم الف افریقای جنوبی به میدان خواهد رفت.

بورد کرکت افغانستان می‌گوید که تیم الف افغانستان برای رویارویی با هند را در این بازی‌ها آماده‌گی‌های لازم را روی دست گرفته است و تمرینات لازم را انجام داده است.

به گفتۀ بورد کرکت کشور، تیم الف افغانستان برای رویارویی با هند آماده‌گی لازم را دارد. 

این در حالی است که افغانستان ماه پیش عضویت دایمی شورای جهانی کرکت را به دست آورد. 

شماری از کارشناسان ورزش می‌گویند که این یک دستاورد بزرگ برای افغانستان است. 

آنان پیشنهاد می‌کنند که بورد کرکت افغانستان برای حفظ جایگاه‌اش به عنوان عضو همیشه‌گی شورای جهانی کرکت برنامه‌های جدی را روی دست گیرد.

ورزش

تیم الف کرکت افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود

بورد کرکت کشور می‌گوید که تیم الف افغانستان آماده‌گی‌های لازم را برای رویارویی با تیم الف هند روی دست گرفته است.

تصویر بندانگشتی

ملی پوشان کرکت کشور از تیم الف افغانستان در بازی‌های سه‌جانبۀ یک روزۀ کرکت امروز در برابر تیم الف هند به میدان می‌روند. 

این بازی‌ها در افریقای جنوبی برگزار می‌شوند. 

بازی افغانستان در برابر هند ساعت ۱۲ چاشت به وقت افغانستان برگزار می‌شود. 

بازی آیندۀ افغانستان در برابر تیم الف هند روز سه شنبۀ همین هفته برگزار می‌شود. 

در این بازی‌ها افغانستان در یک دیدار یک روزۀ کرکت با تیم الف افریقای جنوبی به میدان خواهد رفت.

بورد کرکت افغانستان می‌گوید که تیم الف افغانستان برای رویارویی با هند را در این بازی‌ها آماده‌گی‌های لازم را روی دست گرفته است و تمرینات لازم را انجام داده است.

به گفتۀ بورد کرکت کشور، تیم الف افغانستان برای رویارویی با هند آماده‌گی لازم را دارد. 

این در حالی است که افغانستان ماه پیش عضویت دایمی شورای جهانی کرکت را به دست آورد. 

شماری از کارشناسان ورزش می‌گویند که این یک دستاورد بزرگ برای افغانستان است. 

آنان پیشنهاد می‌کنند که بورد کرکت افغانستان برای حفظ جایگاه‌اش به عنوان عضو همیشه‌گی شورای جهانی کرکت برنامه‌های جدی را روی دست گیرد.

هم‌رسانی کنید