تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

تیم فوتبال ساحلی در بازی‎‏های چهارجانبۀ چین مالیزیا را شکست داد

این بازی که پیش از چاشت امروز در چین برگزار شد، بازی کنان کشورمان از چهار در برابر سه از سد تیم فوتبال ساحلی مالیزیا گذشتند.

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور، در دومین دیدار شان در رقابت های چهارجانبۀ چین توانستند با نتیجۀ چهار بر سه مالیزیا را شکست بدهند.

این دیدار پیش از چاشت امروز در چین برگزار شد.

رووف قادری، حضرت گل باران، مرتضي رضايي و محمود ازداد گل زنان تیم ملی فوتبال ساحلی در این دیدار بودند.

حضرت گل باران، در این باره گفت: «بازی که امروز ما در مقابل مالیزیا انجام دادیم، یک بازی بسیار مشکل بود، چون ما قبلأ با این تیم بازی کرده بودیم و با نتیجه پنج بر سه این تیم را برده بودیم و این تیم این بار به شکلی ایستاده گی می کرد که باید این بازی را می برد.»

به همین ترتیب، قرار است ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور، در چهار چوب این رقابت ها، فردا به مصاف میزبان این پیکارها پاه به میدان بگذارند.

ورزش

تیم فوتبال ساحلی در بازی‎‏های چهارجانبۀ چین مالیزیا را شکست داد

این بازی که پیش از چاشت امروز در چین برگزار شد، بازی کنان کشورمان از چهار در برابر سه از سد تیم فوتبال ساحلی مالیزیا گذشتند.

تصویر بندانگشتی

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور، در دومین دیدار شان در رقابت های چهارجانبۀ چین توانستند با نتیجۀ چهار بر سه مالیزیا را شکست بدهند.

این دیدار پیش از چاشت امروز در چین برگزار شد.

رووف قادری، حضرت گل باران، مرتضي رضايي و محمود ازداد گل زنان تیم ملی فوتبال ساحلی در این دیدار بودند.

حضرت گل باران، در این باره گفت: «بازی که امروز ما در مقابل مالیزیا انجام دادیم، یک بازی بسیار مشکل بود، چون ما قبلأ با این تیم بازی کرده بودیم و با نتیجه پنج بر سه این تیم را برده بودیم و این تیم این بار به شکلی ایستاده گی می کرد که باید این بازی را می برد.»

به همین ترتیب، قرار است ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور، در چهار چوب این رقابت ها، فردا به مصاف میزبان این پیکارها پاه به میدان بگذارند.

هم‌رسانی کنید