تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

تیم ملی کرکت کشور در بازی‌های تست در برابر هند تن به‌ شکست داد

تیم ملی کرکت کشور در نخستین دیدار «تست» یا پنج‌روزه‌اش در برابر تیم ملی کرکت هند، تن به شکست داد.
 
ملی‌پوشان کرکت کشور این دیدار را با دوبار توپ‌زنی و ازدست‌دادن تمامی بازیکنانش با تفاوت ۲۶۲دوش، واگذار کردند.
 
در این دیدار، در نوبت نخست توپ‌زنی را ملی‌پوشان کرکت هند آغاز کرد و با ازدست‌دادن تمام بازیکنانش توانست ۴۷۴دوش را انجام دهند که در بخش توپ‌زنی برای تیم ملی کرکت هند، شیکر دوان و مورمی ویجی خوب درخشیدند و هرکدام توانست ۱۰۷ و ۱۰۵دوش را به‌سود تیم خود انجام دهند.
 
در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم ملی کرکت کشور، یمین احمدزی خوب درخشید و توانست سه‌بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند در مقابل، ملی‌پوشان در نوبت نخست توپ‌زنی خود توانست با ازدست‌دادن تمامی بازیکنان، ۱۰۹دوش را انجام دهند که در بخش توپ‌زنی، نبی عیسی‌خیل خوب درخشید و توانست ۲۴دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد.
 
در مقابل، در بخش توپ‌اندازی در نوبت نخست برای تیم ملی کرکت هند ایشوین خوب درخشید و توانست چهار بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.
 
بربنیاد قانون «فالو آن»، ملی‌پوشان کشور برای بار دوم توپ‌زنی را آغاز کردند و با دوبار توپ‌زنی نتوانست هدف داده‌شده‌ی ملی‌پوشان کرکت هند را برآورده کنند و بازی را با تفاوت ۲۶۲دوش و یک نوبت توپ‌زنی به ملی‌پوشان کرکت هند واگذار کرد که در بخش دوم توپ‌زنی برای تیم ملی کرکت کشور، حشمت‌الله شاهدی خوب درخشید و توانست ۳۶دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد.

ورزش

تیم ملی کرکت کشور در بازی‌های تست در برابر هند تن به‌ شکست داد

در پایان این دیدار، داوند توانست از تیم ملی کرکت هند با درخشش در بخش توپ‌زنی ازسوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به‌دست آرد.

Thumbnail

تیم ملی کرکت کشور در نخستین دیدار «تست» یا پنج‌روزه‌اش در برابر تیم ملی کرکت هند، تن به شکست داد.
 
ملی‌پوشان کرکت کشور این دیدار را با دوبار توپ‌زنی و ازدست‌دادن تمامی بازیکنانش با تفاوت ۲۶۲دوش، واگذار کردند.
 
در این دیدار، در نوبت نخست توپ‌زنی را ملی‌پوشان کرکت هند آغاز کرد و با ازدست‌دادن تمام بازیکنانش توانست ۴۷۴دوش را انجام دهند که در بخش توپ‌زنی برای تیم ملی کرکت هند، شیکر دوان و مورمی ویجی خوب درخشیدند و هرکدام توانست ۱۰۷ و ۱۰۵دوش را به‌سود تیم خود انجام دهند.
 
در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم ملی کرکت کشور، یمین احمدزی خوب درخشید و توانست سه‌بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند در مقابل، ملی‌پوشان در نوبت نخست توپ‌زنی خود توانست با ازدست‌دادن تمامی بازیکنان، ۱۰۹دوش را انجام دهند که در بخش توپ‌زنی، نبی عیسی‌خیل خوب درخشید و توانست ۲۴دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد.
 
در مقابل، در بخش توپ‌اندازی در نوبت نخست برای تیم ملی کرکت هند ایشوین خوب درخشید و توانست چهار بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.
 
بربنیاد قانون «فالو آن»، ملی‌پوشان کشور برای بار دوم توپ‌زنی را آغاز کردند و با دوبار توپ‌زنی نتوانست هدف داده‌شده‌ی ملی‌پوشان کرکت هند را برآورده کنند و بازی را با تفاوت ۲۶۲دوش و یک نوبت توپ‌زنی به ملی‌پوشان کرکت هند واگذار کرد که در بخش دوم توپ‌زنی برای تیم ملی کرکت کشور، حشمت‌الله شاهدی خوب درخشید و توانست ۳۶دوش را به‌سود تیم خود انجام دهد.

هم‌رسانی کنید