تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

تیم هندبال کابل الف پیروز رقابت‎های روز جهانی همبستگی زنان شد

فدراسیون هندبال کشور، همه ساله یک دور مسابقات هندبال را میان ورزشکاران بانو از بهر گرامی داشت از هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در کابل برگزار می کند.

کمیتۀ بانوان فدراسیون هندبال، رقابت های دوستانه یی را به منظور گرامی داشت از روز جهانی همبستگی زنان، میان دو تیم های «کابل الف» و «کابل ب» در جمنازیوم ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور، برگزار کرد.

در پایان این رقابت ها، تیم کابل الف توانست با حساب ۱۴ بر ۱۳، تیم کابل ب را شکست دهد و پیروز این بازی شود.

عایشه بهار برومند، مسؤول برگزاری رقابت های هند بال در این باره گفت: «در هندوستان مسابقات زیر سن هژده سال است و ما امیدواریم که بتوانیم از این مسابقات دست آورد خوب داشته باشیم و ما از فدراسیون مان خیلی راضی استیم.»

بهاره، عضو تیم هندبال بانوان نیز افزود: «هدف از برگزاری این مسابقات این است که برای دیگر بانوان انگیزه و نوعیت بازی هندبال را به نمایش بگذاریم که تا آن ها هم به ورزش هندبال علاقمند شوند.»

فدراسیون هندبال کشور، همه ساله یک دور مسابقات هندبال را میان ورزشکاران بانو از بهر گرامی داشت از هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در کابل برگزار می کند.

ورزش

تیم هندبال کابل الف پیروز رقابت‎های روز جهانی همبستگی زنان شد

فدراسیون هندبال کشور، همه ساله یک دور مسابقات هندبال را میان ورزشکاران بانو از بهر گرامی داشت از هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در کابل برگزار می کند.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ بانوان فدراسیون هندبال، رقابت های دوستانه یی را به منظور گرامی داشت از روز جهانی همبستگی زنان، میان دو تیم های «کابل الف» و «کابل ب» در جمنازیوم ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور، برگزار کرد.

در پایان این رقابت ها، تیم کابل الف توانست با حساب ۱۴ بر ۱۳، تیم کابل ب را شکست دهد و پیروز این بازی شود.

عایشه بهار برومند، مسؤول برگزاری رقابت های هند بال در این باره گفت: «در هندوستان مسابقات زیر سن هژده سال است و ما امیدواریم که بتوانیم از این مسابقات دست آورد خوب داشته باشیم و ما از فدراسیون مان خیلی راضی استیم.»

بهاره، عضو تیم هندبال بانوان نیز افزود: «هدف از برگزاری این مسابقات این است که برای دیگر بانوان انگیزه و نوعیت بازی هندبال را به نمایش بگذاریم که تا آن ها هم به ورزش هندبال علاقمند شوند.»

فدراسیون هندبال کشور، همه ساله یک دور مسابقات هندبال را میان ورزشکاران بانو از بهر گرامی داشت از هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در کابل برگزار می کند.

هم‌رسانی کنید