تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه در کابل برگزار شد

هدف از برگزاری این برنامه، انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال رده سنی و ارتقاع ظرفیت بازیکنان گفته شده است.

فدراسیون فوتبال افغانستان، روز دوشنبه، جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه را در میدان سبز کابل برگزار کرد.

در این جشنواره، نزدیک به ۱۷۰فوتبالیست زیر سن دوازده سال شرکت کرده بودند و با اجرای نمایش‌های فوتبالی، از روز آسیایی فوتبال پایه در کابل، بزرگداشت کردند.

هدف از برگزاری این برنامه، انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال رده سنی و ارتقاع ظرفیت بازیکنان گفته شده است.

پیش از برگزاری این جشنواره، برای ۳۲مربی جهت بهتر برگزار شدن این جشنواره، کارگاه آموزشی دو روزه از سوی فدراسیون فوتبال کشور براه انداخته شده بود.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۳، افغانستان لقب بهترین فدراسیون فوتبال آسیایی را از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته بود.

ورزش

جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه در کابل برگزار شد

هدف از برگزاری این برنامه، انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال رده سنی و ارتقاع ظرفیت بازیکنان گفته شده است.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون فوتبال افغانستان، روز دوشنبه، جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه را در میدان سبز کابل برگزار کرد.

در این جشنواره، نزدیک به ۱۷۰فوتبالیست زیر سن دوازده سال شرکت کرده بودند و با اجرای نمایش‌های فوتبالی، از روز آسیایی فوتبال پایه در کابل، بزرگداشت کردند.

هدف از برگزاری این برنامه، انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال رده سنی و ارتقاع ظرفیت بازیکنان گفته شده است.

پیش از برگزاری این جشنواره، برای ۳۲مربی جهت بهتر برگزار شدن این جشنواره، کارگاه آموزشی دو روزه از سوی فدراسیون فوتبال کشور براه انداخته شده بود.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۳، افغانستان لقب بهترین فدراسیون فوتبال آسیایی را از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته بود.

هم‌رسانی کنید