تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

حسین صفری در تلاش آوردن افتخارات بیشتر برای افغانستان

حسین بخش صفری که فارغ صنف دوازدهم مکتب است و بنابر مشکلات اقتصادی نتوانسته تحصیلات خود را ادامه دهد، از نُه ساله‌گی به ورزش رو آورده است.

افتخارات بزرگی که حسین بخش صفری تا حال برای افغانستان به دست آورده است مدال طلا پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا است.

حسین بخش صفری، یگانه مدال طلایی افغانستان از پنجمین دور رقابت های داخل سالون اسیا در یک خانوادۀ با صفا، زحمت‌کش و محروم در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی در ولسوالی شیبر ولایت بامیان چشم به جهان گشود.
 
او حال با پنج برادر، پدر غریب‌کار ومادر خود در یک خانۀ عادی در پس کوچه‌های شهر کابل زنده‌گی می‌کند. 

حسین بخش صفری که مدت شش سال می‌شود پیراهن تیم ملی جدجیستو کشور را به دست آورده است رمز مؤفقیت‌اش را شوق و علاقه به ورزش و مهر به وطن میداند.

او گفت: «روز چهار ساعت تمرین می کنم. دو ساعت در روز و دو ساعت در شب.»

حسین بخش صفری در نخستین بازی بیرون مرزی به نمایندگی از افغانستان در لاهور پاکستان با شکست دادن حریفانش از  ایران، پاکستان، عراق و کوریا توانست مدال نقره را به دست بیاورد و سپس با مشکلات فروان با همکاری پدر و برادر خود تمرینات خود را ادامه داد.

غلام حسین صفری پدر حسین بخش صفری  گفت: «بسیار خوش شدم. در آسمان‌ها پرواز کردم وقتی خبر حسین را شنیدم که مدال طلا گرفته است.»

حسین بخش که بعد از درخشش در رقابت های داخل سالون آسیا خوب درخشید است در پهلوی این که ورزش جدجیستو را انجام میدهد در پهلوانی و مبارازت آزاد نیز دست باز دارد و در این دو رشته نیز توانسته چندین مدال به دست بیاورد.

حسین بخش صفری دارندۀ یگانه گردن آویز طلا افغانستان از پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا توانست در این پیکارها با یک استراحت وبا سه پیروز در برابر حریفانش از کشورهای قرغیزستان و دو ورزشکار ترکمنستان توانست مدال طلا را به نام افغانستان رقم بزند.

در پنجمین درو رقابت‌های داخل سالون آسیا افغانستان توانست با به دست آوردن یک مدال طلا ،یک مدال نقره و ده مدال برنز جایگاه بیست و شش را به دست بیاورد.

ورزش

حسین صفری در تلاش آوردن افتخارات بیشتر برای افغانستان

حسین بخش صفری، یگانه آورندۀ مدال طلا از رقابت‌های آسیایی، می‌گوید که در تلاش آوردن افتخارات بیشتر به افغانستان است. 

Thumbnail

حسین بخش صفری که فارغ صنف دوازدهم مکتب است و بنابر مشکلات اقتصادی نتوانسته تحصیلات خود را ادامه دهد، از نُه ساله‌گی به ورزش رو آورده است.

افتخارات بزرگی که حسین بخش صفری تا حال برای افغانستان به دست آورده است مدال طلا پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا است.

حسین بخش صفری، یگانه مدال طلایی افغانستان از پنجمین دور رقابت های داخل سالون اسیا در یک خانوادۀ با صفا، زحمت‌کش و محروم در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی در ولسوالی شیبر ولایت بامیان چشم به جهان گشود.
 
او حال با پنج برادر، پدر غریب‌کار ومادر خود در یک خانۀ عادی در پس کوچه‌های شهر کابل زنده‌گی می‌کند. 

حسین بخش صفری که مدت شش سال می‌شود پیراهن تیم ملی جدجیستو کشور را به دست آورده است رمز مؤفقیت‌اش را شوق و علاقه به ورزش و مهر به وطن میداند.

او گفت: «روز چهار ساعت تمرین می کنم. دو ساعت در روز و دو ساعت در شب.»

حسین بخش صفری در نخستین بازی بیرون مرزی به نمایندگی از افغانستان در لاهور پاکستان با شکست دادن حریفانش از  ایران، پاکستان، عراق و کوریا توانست مدال نقره را به دست بیاورد و سپس با مشکلات فروان با همکاری پدر و برادر خود تمرینات خود را ادامه داد.

غلام حسین صفری پدر حسین بخش صفری  گفت: «بسیار خوش شدم. در آسمان‌ها پرواز کردم وقتی خبر حسین را شنیدم که مدال طلا گرفته است.»

حسین بخش که بعد از درخشش در رقابت های داخل سالون آسیا خوب درخشید است در پهلوی این که ورزش جدجیستو را انجام میدهد در پهلوانی و مبارازت آزاد نیز دست باز دارد و در این دو رشته نیز توانسته چندین مدال به دست بیاورد.

حسین بخش صفری دارندۀ یگانه گردن آویز طلا افغانستان از پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا توانست در این پیکارها با یک استراحت وبا سه پیروز در برابر حریفانش از کشورهای قرغیزستان و دو ورزشکار ترکمنستان توانست مدال طلا را به نام افغانستان رقم بزند.

در پنجمین درو رقابت‌های داخل سالون آسیا افغانستان توانست با به دست آوردن یک مدال طلا ،یک مدال نقره و ده مدال برنز جایگاه بیست و شش را به دست بیاورد.

هم‌رسانی کنید