تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

دلبستگی دختران در بلخ به ورزش بولینگ

ورزش بولینگ هرچند یک ورزش نو برای بانوان در افغانستان است، اما این ورزش علاقه‌مندانی زیادی میان بانوان پیدا کرده است.

اخیرأ یک مکان ورزشی برای این ورزش در مزار شریف، در شمال کشور ساخته شده است.  

شماری از دختران و بانوان در بلخ از ساخت این مکان ورزشی برای ورزش بولینگ در مزارشریف استقبال می‌کنند و می‌گویند که زنان و دختران برای سرگرمی و تمرین ورزش بولینگ به این مکان می‌آیند و ساعاتی را به خوشی وتفریح سپری می‌کنند.

نگینه، یکی از باشنده‌گان مزار شریف است که به این ورزش علاقه دارد. او در بارۀ دلبستگی‌اش به این ورزش می‌گوید: «هفته یک بار با دوستانم می‌آیم. هم تفریح می‌شود و هم به این ورزش علاقه داریم.»

تمنا، بانوی دیگری است که می‌گوید ورزش جز زنده‌گی است: «برای دختران زیاد سخت گیری می‌کنند و باید اجازه بدهند به ورزش رو بیاورند.»

بی‌نظیر خاوری، یکی از دختران دیگر در مزارشریف است که به ورزش بولینگ دلبستگی دارد. او عضو تیم دوازدۀ نفرۀ منتخب بولینگ دختران بلخ است: «بولینگ یک ورزش دلچست و خوشایند است به همین خاطر بانوان بیشتر به این ورزش علاقه دارند. ما بانوان زیاد داریم که علاقه دارند و ده عضو تیم هم منتخب استند.»

بانوان بلخ خرسند استند از این‌که در مزارشریف با ساخت این ورزشگاه، زمینۀ ورزش و سرگرمی برای آنان فراهم شده‌است. آن‌ها در این مکان هم ورزش می‌کنند و هم در کنار یکدیگر به گفت وشنود می‌پردازند.

حالا دختران بلخی می‌گویند امیدوار استند با تمرین ورزش بولینگ بتوانند که در این بخش رشد چشمگیری کنند.

ورزش

دلبستگی دختران در بلخ به ورزش بولینگ

بانوان بلخ خرسند استند از این‌که در مزارشریف با ساخت این ورزشگاه، زمینۀ ورزش و سرگرمی برای آنان فراهم شده‌است.

تصویر بندانگشتی

ورزش بولینگ هرچند یک ورزش نو برای بانوان در افغانستان است، اما این ورزش علاقه‌مندانی زیادی میان بانوان پیدا کرده است.

اخیرأ یک مکان ورزشی برای این ورزش در مزار شریف، در شمال کشور ساخته شده است.  

شماری از دختران و بانوان در بلخ از ساخت این مکان ورزشی برای ورزش بولینگ در مزارشریف استقبال می‌کنند و می‌گویند که زنان و دختران برای سرگرمی و تمرین ورزش بولینگ به این مکان می‌آیند و ساعاتی را به خوشی وتفریح سپری می‌کنند.

نگینه، یکی از باشنده‌گان مزار شریف است که به این ورزش علاقه دارد. او در بارۀ دلبستگی‌اش به این ورزش می‌گوید: «هفته یک بار با دوستانم می‌آیم. هم تفریح می‌شود و هم به این ورزش علاقه داریم.»

تمنا، بانوی دیگری است که می‌گوید ورزش جز زنده‌گی است: «برای دختران زیاد سخت گیری می‌کنند و باید اجازه بدهند به ورزش رو بیاورند.»

بی‌نظیر خاوری، یکی از دختران دیگر در مزارشریف است که به ورزش بولینگ دلبستگی دارد. او عضو تیم دوازدۀ نفرۀ منتخب بولینگ دختران بلخ است: «بولینگ یک ورزش دلچست و خوشایند است به همین خاطر بانوان بیشتر به این ورزش علاقه دارند. ما بانوان زیاد داریم که علاقه دارند و ده عضو تیم هم منتخب استند.»

بانوان بلخ خرسند استند از این‌که در مزارشریف با ساخت این ورزشگاه، زمینۀ ورزش و سرگرمی برای آنان فراهم شده‌است. آن‌ها در این مکان هم ورزش می‌کنند و هم در کنار یکدیگر به گفت وشنود می‌پردازند.

حالا دختران بلخی می‌گویند امیدوار استند با تمرین ورزش بولینگ بتوانند که در این بخش رشد چشمگیری کنند.

هم‌رسانی کنید